Automaticky vytvořený koncept

Právní a soudní překlad. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Soudní a právní překlad jsou pojmy, které možná zní velmi podobně. Mají přitom ale zcela jiný význam a zaměňovat je by byla velká chyba. Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly a co vlastně oba výrazy znamenají?

 

[vcvSingleImage class="vce-single-image" data-width="700" data-height="500" src="https://didacticus.cz/wp-content/uploads/2019/07/Obrázek1.png" data-img-src="https://didacticus.cz/wp-content/uploads/2019/07/Obrázek1.png" alt="" title="Soudní a právní překlady"]

Soudní překlad

Soudní překlad člověk využije v situacích, kdy potřebuje na úřadě předložit dokument, který byl původně vydán v cizím jazyce. Vyhotovují jej soudní překladatelé, kteří k tomu musí být jmenováni příslušným krajským soudem.

Jedná se o dokument, jenž v sobě obsahuje originální listinu (případně notářsky ověřenou kopii) v původním jazyce a přeložený text listiny. To vše musí být opatřeno takzvanou soudní doložkou – jinými slovy soudním razítkem. Tím soudní překladatel zaručuje přesnost a správnost překladu a oficiální orgán pak dokument může považovat za zcela správný, přesný a spolehlivý.

Mezi nejčastější překlady, u kterých je vyžadována soudní doložka, patří rodné listy, oddací listy, diplomy, výpisy z rejstříku trestů a podobně.

Právní překlad

Právní překlad je překlad z oblasti práva velmi závislý na kultuře. Musí být jasný a snažit se přesně definovat právně závazná práva a povinnosti, je nutná přesná shoda práv a povinností v původním znění s přeloženým textem.

Takové překlady by měly být zpracovány výhradně překladateli s několikaletými zkušenostmi a především s právním vzděláním. I malé odchýlení od výchozího textu může mít totiž fatální následky. Překladatel musí dbát na použití správných slovních spojení a termínů.

Právní překlady jsou nejčastěji poptávány v případě, že je potřeba přeložit například obchodní podmínky, obchodní a právní smlouvy, směrnice nebo normy.

4 hlavní rozdíly v bodech:

     ●   Soudní překlad musí mít doložku. Právní ne.
     ●   Soudní překladatel musí být jmenován příslušným krajským úřadem. Právní překladatel jmenování nepotřebuje.
     ●   Soudní překlad se využívá zejména pro úřední listiny. Právní ve všech oblastech práva.
     ●   Se soudním překladem se musí zároveň podat i originální dokument nebo jeho notářsky ověřená kopie. Právní překlad stačí samostatný.