Ekonomické

Přeložíme pro Vás:

výroční zprávy
rozvahy, účetní výkazy
ekonomické a finanční analýzy
podklady do tendrů
audity, normy
smlouvy
obchodní korespondenci
studie, firemní bulletiny a další