Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Tušíte, co dělá korektor? Víte, jaké druhy korektury existují? V článku vám přinášíme stručný přehled všeho, co by vás o tomto tématu mohlo zajímat.

Co najdete v tomto článku?

      • co obnáší práce korektora,
      • popis jednotlivých druhů korektur,
      • přehled nejčastějších chyb, které korektoři opravují,
      • jaké vlastnosti má korektor mít,
      • kde korektoři nejčastěji pracují.

 

Kdo je korektor a co dělá?

Korektor je člověk, který dává pozor na to, aby byly texty bez chyb. Provádí takzvané korektury - opravuje gramatické, stylistické a terminologické nepřesnosti. O různých typech korektur se dozvíte v následující části článku.

  

Nejprve ale… co je korektura? 

Korektura je jinými slovy oprava zjištěných chyb a nepřesností. Je to soubor několika komplexních úloh, které se dělají před publikací textu. Nejčastěji se opravují gramatické a stylistické chyby.

 

Existují různé typy korekce:

      • Základní jazyková korektura

Při základní jazykové korektuře se kontroluje pravopis a gramatika (včetně interpunkce a překlepů). Tento typ korektury zahrnuje také základní stylistickou úpravu.

      • Stylistická korektura

U této korektury se kromě gramatiky a pravopisu opravují i rozsáhlejší stylistické chyby. 

      • Odborná korektura 

Při této kontrole se řeší správné užití odborných termínů. 

      • Typografická korektura

Tento typ korektury se zaměřuje například na kontrolu mezer a pomlček. Řeší se zde také správné zarovnání textu.

      • Technická korektura 

Tato kontrola již neřeší jazykovou správnost textu, ale zaměřuje se spíše na technické faktory. V této fázi se opravuje řazení stránek nebo třeba čitelnost textu.

      • Předtisková korektura 

Toto je poslední korektura před publikací textu. Odstraňují se při ní typografické chyby po technické korektuře. Řeší se tu drobnosti jako chybné dělení slov na konci řádků apod.

 

S jakými chybami se korektoři setkávají nejčastěji? 

Již jsme zmínili, že nejvíce se opravují gramatické a stylistické chyby

Mezi časté gramatické prohřešky patří:

      • chybné psaní y/i,
      • špatné užívání s/z,
      • záměna mně/mě,
      • chybná interpunkce.

Mezi nejčastější stylistické nedostatky patří:

      • opakování slov,
      • opakující se kořen slova,
      • špatné spojení slov.

 

Jaké vlastnosti by měl korektor mít?

Již víte, co práce korektora obnáší. Nyní si představíme vlastnosti a znalosti, které by správný korektor měl mít. Není překvapivé, že pro práci korektora je vhodné mít cit pro jazyk. Nezbytná pak je dobrá znalost gramatiky a pravopisu. 

Dále tato profese vyžaduje preciznost, trpělivost a smysl pro detail. Při této práci je důležité umět pracovat pod tlakem (např. blížící se deadline). Též je výhodné mít dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, které se hodí při komunikaci s klienty a kolegy.

 

Kde korektoři pracují?

Na korektory většinou můžete narazit v redakcích novin nebo ve vydavatelských domech. Kromě toho se šikovný korektor může uchytit i v jazykových školách, kde dohlíží na správnost překladů. Interního korektora textů mohou mít nejrůznější firmy – e-shopy, marketingové agentury apod. Někteří korektoři se vydají na volnou nohu. Většinou se věnují opravám různých typů textu, jednoznačně nejžádanější ale bývají korektury diplomových prací.

Pokud byste měli zájem o služby překladatelské agentury a následnou korekturu textu, můžete se obrátit na nás a my vám rádi pomůžeme.