Pády v češtině – proč je potřebujeme a které to jsou

Jako zástupce flektivního jazyka se čeština mimo jiné vyznačuje gramatickými pády. Ty se zpravidla učí už na prvním stupni, kde se přeříkávají jako básnička. Pamatujete si je ale?

Pokud ne, nevadí, v tomto článku si připomeneme:

  • proč existují mluvnické pády,
  • které pády v češtině máme.

Význam pádů

Některé jazyky to zvládají postavením větných členů ve větě, jiné si pomáhají složeninami, čeština má pády. Ty vyjadřují vztah podstatných či přídavných jmen k ostatním větným členům.

Pojďme si to ukázat na příkladu!

Pes snědl kocour.

V této větě nejsou podstatná jména vyskloňovaná, tudíž nevíme, kdo snědl koho. Pokud by to byla angličtina, je nám z věty “The dog ate the cat.” jasné, že to byl pes, kdo snědl kocoura.

Čeština má ovšem volný slovosled, tudíž jméno, které je na začátku, nemusí být automaticky podmětem. Až užitím pádů tedy určíme, zda pes snědl kocoura, nebo psa snědl kocour.

Na pádech tedy rozhodně záleží! A ačkoli se to může zdát jako banalita, vězte, že chybu v pádu (tedy gramatickou chybu) občas udělá snad každý, zejména v případě, kdy tvoří až příliš složité souvětí. Přemýšlejte tedy nad tím, co píšete, a věty zbytečně neprotahujte.

Pády v češtině

Počty pádů se liší dle jazyka. Například němčina má čtyři, finština čtrnáct a čeština jich má přesně sedm. Obvykle je rozeznáváme dle pořadového čísla a pádové otázky, každý z nich má ale i své latinské pojmenování. Dokázali byste je ještě pojmenovat všechny?

Ověřte si to podle tabulky níže.

číslolatinský názevpádová otázkapříklad
1nominativkdo, co?čokoláda
2genitivkoho, čeho?čokolády
3dativkomu, čemu?čokoládě
4akuzativkoho, co?čokoládu
5vokativoslovujeme, volámečokoládo
6lokálo kom, o čemčokoládě
7instrumentáls kým, čímčokoládou

Určení pádu

Určit pád u běžně užívaných slov nám zpravidla nedělá problém, občas se ale stane, že se člověk zkrátka zasekne. Pro případy, kdy si nejste jistí, je tady Internetová jazyková příručka, kde jsou jednotlivá slova podle pádů vyčasovaná tak, jak je to gramaticky správně.

Pin It on Pinterest

Share This