Bulharština

Zajistíme pro Vás:

Překlady bulharštiny z/do světových jazyků - zejména v kombinaci
bulharština-angličtina a bulharština-němčina
Překlady z bulharštiny do češtiny
Překlady z češtiny do bulharštiny
 Soudně ověřené překlady (soudní překlady), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady bulharštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Překlady odborných textů
 Překlady marketingových textů
Překlady webových stránek
Tlumočení

Jak dlouho budou překlady do bulharštiny nebo překlady z
bulharštiny trvat?

Standardně přeloží překladatel až 8 normostran za den. Záleží na tom, jak je text odborný, v jakém je formátu, zda je třeba dělat grafické úpravy nebo jiné úpravy textu. Uděláme maximum pro to, abychom stihli překlad ve Vámi stanoveném termínu. Pokud je potřeba, může na jednom překladu pracovat i více překladatelů najednou. Využíváme nástroje CAT a terminologický slovníček, takže zajistíme, že terminologie bude v celém překladu jednotná.