Italština

Překlady italštiny z/do světových jazyků

Překládáme italštinu z a do mnoha jazyků. Na všechny překlady italštiny využíváme výhradně rodilé mluvčí cílového jazyka. Nejčastější kombinace jsou:

 

italština
italština
italština
italština
italština
italština
angličtina
čeština
němčina
ruština
slovenština
španělština

Překlady z italštiny do češtiny

Překlady z italštiny do češtiny pro Vás vždy budou překládat Češi se zkušenostmi a znalostmi v daném oboru. Překlady italštiny v rozsahu 1–3 normostran Vám dodáme  v expresním termínu do několika hodin, nebo v klasickém expresním termínu do 24 hodin. 

Překlady z češtiny do italštiny

Překlady do italštiny vyhotovíme v expresních termínech. Na překlady do italštiny můžete mít i svého „dvorního“ překladatele. Překlady z češtiny do italštiny pro Vás vždy zpracují rodilí mluvčí.

Dále pro Vás zajistíme:

Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady italštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Odborné texty
Marketingové texty
Webové stránky
Tlumočnické služby