Japonština

Zajistíme pro Vás:

Překlady japonštiny z/do světových jazyků
Překlady z japonštiny do češtiny
Překlady z češtiny do japonštiny
Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady japonštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Odborné texty
Marketingové texty
Webové stránky
Tlumočnické služby

Jak dlouho budou překlady do japonštiny nebo překlady z japonštiny trvat?

Tak specifické jazyky, jako je japonština, nedosahují standardní rychlosti překladu světových jazyků. Záleží na tom, jak je text odborný, v jakém je formátu, zda je třeba dělat grafické úpravy nebo jiné úpravy textu. Uděláme maximum pro to, abychom stihli překlad ve Vámi stanoveném termínu. Pokud je potřeba, může na jednom překladu pracovat i více překladatelů najednou. Využíváme nástroje CAT a terminologický slovníček, takže zajistíme, že terminologie bude v celém překladu jednotná.