Polština

Zajistíme pro Vás:

Překlady polštiny z/do světových jazyků
Překlady z polštiny do češtiny
Překlady z češtiny do polštiny
Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady polštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Odborné texty
Marketingové texty
Webové stránky
Tlumočnické služby

Jak dlouho budou překlady do polštiny nebo překlady z
polštiny trvat?

Překlady polštiny dodáváme i v expresních termínech. Standardně přeloží překladatel asi 8 normostran za den. Záleží na tom, jak je text odborný, v jakém je formátu, zda je třeba dělat grafické úpravy
nebo jiné úpravy textu. Uděláme maximum pro to, abychom stihli překlad ve Vámi stanoveném termínu.

Pokud je potřeba, může na jednom překladu pracovat i více překladatelů najednou. Využíváme nástroje CAT a terminologický slovníček, takže zajistíme, že terminologie bude v celém překladu jednotná.