Technické

Nejčastěji provádíme technické překlady
v následujících oborech:

automobilový průmysl
informační technologie (IT)
strojírenský průmysl
chemický průmysl
potravinářský průmysl
farmaceutický průmysl

textilní průmysl
zemědělství
logistika
stavebnictví
elektronika
a další.

Jaká specifika nese technický překlad?

Uvědomujeme si, že u technických překladů je terminologická správnost velmi důležitá. Proto doporučujeme zkontrolovat zdrojový text dříve, než nám jej předáte k překladu, aby v něm nebyla žádná chyba. Pokud by se překládalo do více jazyků, projevila by se ve všech mutacích.

Technické překlady znamenají často také práci s grafikou a obrázky. Umíme si poradit se všemi formáty,  a Vám navíc ušetříme náklady tím, že zpracujeme obrázky do textu ve stejné kvalitě, jako jsou ve zdrojovém textu. Nejčastěji graficky zpracováváme konverze PDF do Wordu.

Přeložíme pro Vás:

technickou specifikaci
stavební dokumentaci
manuály, příručky, návody
výkresy
zprávy
normy
bezpečnostní listy
technickou literaturu