Právní

Zajišťujeme právní překlady pro:

občanské právo
obchodní právo
trestní právo
konkurz a vyrovnání
ústavní právo
mezinárodní právo
právo EU
osobní dokumenty s připojením soudní doložky

Právní překlady a korektura

Právní překlad od našeho překladatele je vysoce kvalitní. Pokud ale máte velmi důležitý dokument, kde je podstatná terminologická správnost a i malé nuance mohou změnit význam, doporučujeme korekturu textu. Korektor provede tzv. srovnávací korekturu, tedy porovná oba texty, zda jsou obsahově a terminologicky správně. Zaměří se také na interpunkci, která je v právních textech extrémně důležitá.