Technické překlady

Pro Vás zátěž, pro nás lahůdka.

Technické překlady jsou jednou z našich hlavních specializací. U těchto překladů je nejdůležitější dodržet naprostou terminologickou přesnost, a přitom zajistit, aby byl výsledný text srozumitelný. Pro všechny technické překlady používáme tzv. CAT nástroje, s jejichž pomocí sestavíme terminologický slovníček přímo pro daný text, a zajistíme tak jednotnost a terminologickou správnost překladu i všech dalších souvisejících textů.

Překládáme pro zákazníky z mnoha odvětví

N

automobilový průmysl

N

informační technologie (IT)

N

strojírenský průmysl

N

chemický průmysl

N

potravinářský průmysl

N

farmaceutický průmysl

N

textilní průmysl

N

zemědělství

N

logistika

N

stavebnictví

N

elektronika

N

a další…

Jaká specifika nese technický překlad?

Uvědomujeme si, že u technických překladů je terminologická správnost velmi důležitá. Proto doporučujeme zkontrolovat zdrojový text dříve, než nám jej předáte k překladu, aby v něm nebyla žádná chyba. Pokud by se překládalo do více jazyků, projevila by se ve všech mutacích.

Technické překlady znamenají často také práci s grafikou a obrázky. Umíme si poradit se všemi formáty,  a Vám navíc ušetříme náklady tím, že zpracujeme obrázky do textu ve stejné kvalitě, jako jsou ve zdrojovém textu. Nejčastěji graficky zpracováváme konverze PDF do Wordu.

Přeložíme pro Vás:

N

technickou specifikaci

N

stavební dokumentaci

N

manuály, příručky, návody

N

výkresy

N

zprávy

N

normy

N

bezpečnostní listy

N

technickou literaturu