Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je nejčastější formou tlumočení a využívá se obvykle při obchodních nebo technických jednáních, přednáškách, školeních, projevech, při zahraničních návštěvách a při doprovodném tlumočení v mnoha dalších situacích, kde je spíše méně účastníků. Projev řečníka a tlumočníka se střídá po úsecích jedné nebo několika vět.

Na konsekutivní tlumočení je třeba jednoho tlumočníka a není třeba tlumočnická technika.

Vysoká konsekutiva

Vysoká konsekutiva je konsekutivní tlumočení, používané při příležitostech státních návštěv nebo důležitých událostí. Řečník pronese ucelenou část projevu, tlumočník si dělá poznámky a poté v přestávce přetlumočí celou část najednou.

Pin It on Pinterest