Soudní překlady

U oficiálních dokumentů může být úřady, soudy či jinými institucemi požadován soudní neboli soudně ověřený překlad. Někdy se takovým překladům říká také soudní překlady, úředně ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem.

Zajistíme pro Vás překlad úředního dokumentu i samotné notářské ověření překladu. V případě potřeby běžně zajišťujeme také vyšší ověření pravosti dokumentu: apostilu a superlegalizaci.

Jak vypadá soudní překlad?

V případě soudního překladu (soudně ověřeného překladu či také úředního překladu) ručí soudní překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Poskytnutý originál dokumentu či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je tedy spojený s překladem takzvanou pečetí a opatřený tlumočnickou doložkou, na níž je kulaté razítko soudního překladatele. Tyto soudní překlady (nebo také oficiální překlady) vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.

Zajistíme pro Vás soudní překlady následujících dokumentů:

Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky nebo poštou. Zajistíme pro Vás soudně ověřený překlad (úřední překlad) a zašleme Vám jej zpět na Vaši adresu, nebo si ověřený překlad můžete vyzvednout osobně.

E

rodný, oddací a úmrtní list

E

smlouvy

E

diplomy a vysvědčení

E

plné moci

E

notářské zápisy

E

výpisy z obchodního rejstříku

E

výpisy z rejstříku trestů

E

certifikáty

E

žádosti o rozvod

E

závěti

E

potvrzení o příjmech

E

soudní rozhodnutí / rozsudky

E

technické průkazy k vozidlům

E

daňová přiznání

E

dokumenty potřebné při
komunikaci se zahraničními
úřady a institucemi

Jak soudní překlady probíhají?

Soudní překlady k nám můžete doručit osobně, poštou či nám zaslat dokument online. Nemusíte tedy soudní překlady doručovat do Prahy a můžeme se s Vámi spojit třeba do Ostravy či Brna. Kalkulaci překladu Vám zašleme do 15 minut. Pokud Vám bude cena vyhovovat, dohodneme se na spolupráci a upřesníme si zadání překladu. U soudních překladů se originální text pevně svazuje s překládaným textem a takový překlad je soudně ověřen. Pokud tedy nechcete přijít o originální dokument, doporučujeme překládat jeho notářsky ověřenou kopii. 

Ověřte si, zda nepotřebujete apostilu či superlegalizaci. 

Pokud si nejste jistí, zda pro své dokumenty kromě soudního překladu nepotřebujete ještě apostilu či superlegalizaci, rádi Vám s tím poradíme. Kontaktujte nás a my Vám povíme, jaké ověření byste si měli obstarat. 

Pin It on Pinterest