Kvalitní překladatelé
jsou pro nás základem

Naši překladatelé jsou zkušení specialisté v různých oborech s bohatými překladatelskými zkušenostmi.

Dokážou pro Vás přeložit jazyky běžné v EU v jakékoliv kombinaci, ale i jiné, méně obvyklé jazyky.

Obory, které překládáme téměř neznají hranic, ale velmi silní jsme v technických, ekonomických, soudních, právních, lékařských a marketingových překladech.

Víte že…

N

Naši dvorní překladatelé jsou s námi již více než deset let.

N

Přesně víme, kdo bude ten nejlepší překladatel právě pro Váš text.

N

S překladateli neexperimentujeme, ale pečlivě si partnery vybíráme a testujeme je.

N

Našich překladatelů si velmi vážíme, a jsme pyšní na naše dobré vztahy a dlouhodobou spolupráci.

Jak pracujeme se svými překladateli?

Zakázku dostane přidělenou ten nejvhodnější překladatel podle své specializace a odbornosti. Přemýšlíme ale dopředu a plánujeme své kapacity tak, abychom vždy měli volného překladatele na obtížné a expresní překlady. Nechceme dělat žádné kompromisy v kvalitě, jen díky kapacitním důvodům. Jeden text přidělujeme pokud možno jednomu překladateli tak, aby byl překlad 100% jednotný.

 

Co když je zakázka dlouhá a jeden překladatel by ji nestihnul?

Někdy je z důvodu délky textu a krátkého termínu na překlad nutné, aby na překladu pracovalo více překladatelů najednou. V takovém případě vždy zpracujeme terminologický slovníček (většinou s naším nejzkušenějším překladatelem), ve kterém přeložíme odborné termíny a výrazy, které se v textu opakují. Všichni, kdo na překladu pracují, potom používají jednotnou terminologii.

Jsme odborníci na překlady – poradíme Vám

Nebojíme se Vám říct, že rozdělovat některé texty není vhodné. Pracujeme vždy tak, aby výsledná kvalita byla co nejvyšší.
Pokud usoudíme, že by bylo lepší, aby na konkrétním textu pracoval jen jeden překladatel, řekneme to dopředu a navrhneme schůdné řešení pro obě strany.

Může se to stát například u marketingových, reklamních a dalších stylisticky náročných textů.
I když by byla terminologie jednotná, styl by se mohl odlišovat, což by výslednému textu škodilo.

Pin It on Pinterest