Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se používá v případech, kde musí být přítomen soudní tlumočník. Soudní tlumočníci jsou zapsaní v seznamu tlumočníků, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Soudní tlumočníci jsou nezávislí, jejich hlavním úkolem je zajistit, aby obě strany všemu rozuměly, je zde proto kladen důraz na přesnost tlumočeného obsahu.

Soudní tlumočení se využívá zejména při svatbách, soudních stáních, při podávání svědeckých výpovědí nebo například při skládání zkoušek.

Pin It on Pinterest