Korektury

Každý překlad, byť je přeložen sebelepším překladatelem se znalostí dané oblasti, může mít určité nedostatky. Překladatel je ovlivněný originálním textem a může použít stylistické obraty, které by jinak v daném jazyce nepoužil. Korektor přečte finální překlad a opraví stylistiku, může vybrat vhodnější slova pro přesné vyjádření daného tématu, a někdy opraví i gramatické jevy.

Korektura textu je pro nás nedílnou součástí dokonalého překladu a doporučujeme ji vždy. Vy tak budete mít záruku, že Vaše webové stránky, nebo dokumenty a překlady, které budete dále využívat, budou Vaši firmu reprezentovat dokonalou gramatikou a stylistikou.

N

JAZYKOVÁ KOREKTURA TEXTU

3
  • korektor upravuje gramatiku a stylistiku překladu a nemusí přitom ovládat zdrojový jazyk
  • jazyková korektura se používá především u materiálů k veřejné prezentaci (webové stránky, letáky, prospekty, katalogy, PR články, tiskové zprávy apod.)

 

N

SROVNÁVACÍ KOREKTURA

3
  • korektor prochází oba texty a porovnává, je-li překlad v pořádku po stránce gramatické a stylistické, ale zejména významové
  • srovnávací korektury provádíme zejména u materiálů, kde je důležitá věcná přesnost překladu (důležité smlouvy, složité technické manuály a návody, popisy zařízení pro patentové řízení apod.)
N

PŘEDTISKOVÁ KOREKTURA

3
  •  korektor připravuje text pro tisk, zaměřuje se tedy na typografická specifika jazyka, nikoli na gramatiku, stylistiku nebo terminologickou správnost. Jedná se například o dělení slov, mezery, nevhodné rozdělování vět na řádcích, vynechaná slova, překlepy a další chyby, které mohou vzniknout při sazbě
  • předtisková korektura je prováděna na finálním materiálu, který jde do tiskárny či k jiné veřejné prezentaci. Předtiskovou korekturu je potřeba provést vždy, když jde materiál do tisku, protože grafik, který text sází, většinou nehovoří daným jazykem a neovládá pravidla, kterými se má řídit při sazbě
"

Jak korektury textů účtujeme?

Cena se odvíjí od typu korektury. Obecně se většinou jedná o 50% z ceny za překlad.

Pin It on Pinterest