Co je to apostila
a superlegalizace?

Potřebujete svůj rodný list, živnostenské oprávnění, vysokoškolský diplom či jinou veřejnou listinu předložit na zahraničním úřadě? Pak se můžete setkat s tím, že Vám nebude stačit pouze soudně ověřený překlad takových listin. Dané úřady po Vás mohou požadovat další ověření těchto dokumentů, a to buď apostilu, či v některých případech dokonce superlegalizaci. Co však tyto pojmy znamenají?

Co jsou apostila a superlegalizace?

Odpověď je prostá, ačkoli zní složitě. Apostila i superlegalizace jsou způsoby ověření veřejných listin, které dokládají pravost listiny a úřady v zahraničí mohou tyto dokumenty bez obav považovat za legitimní. V podstatě to tedy znamená, že je předkládaná listina pravá. České úřady tak dávají potvrzení zahraničnímu úřadu nebo instituci, že této listině mohou věřit a nejedná se o padělek. 

h

Apostila

Apostila je ověřovací doložka, která dokládá pravost listiny a vydává se do zemí, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile. Zároveň s takovou zemí nemá ČR podepsanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů – neboli soudních překladech (v takovém případě stačí soudní překlad). Do těchto zemí je tedy třeba na dokumenty zařídit apostilní doložku. Úmluva o apostile ukládá, že státy si budou navzájem uznávat veřejné listiny, které jsou apostilou opatřeny. Tím se nahrazuje proces superlegalizace.

Apostilu vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Každý druh dokumentu má svá specifika, proto neexistuje jednotný způsob vyřízení apostily. My si však umíme poradit a můžete se na nás kdykoli obrátit. Rádi za Vás apostilu vyřídíme a následně Vám také zařídíme soudně ověřený překlad této listiny.

Státy, ve kterých Vám bude jako ověření pravosti stačit apostila najdete zde.

i

Superlegalizace

Superlegalizace je nutná u všech zemí, které nejsou signatáři tzv. Úmluvy o apostile a ani nemají s ČE sjednanou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Jedná se o komplikovanější ověření pravosti dokumentu pro použití v zahraničí, které je zakončeno ověřením na zastupitelském úřadě dané země.

Nejdříve se listina nechá legalizovat na českém ministerstvu, pod které spadá úřad, který listinu vydal. Následně své ověření přidá i legalizační odbor českého Ministerstva zahraničních věcí. Poté je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě. Ve většině případů také zastupitelský úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu. Superlegalizace je tedy časově náročnější a také nákladnější.

Pokud potřebujete zařídit superlegalizaci, obraťte se na nás a vše potřebné zařídíme tak, abyste dokument mohli bez obav v daném státě předložit.

Na jaké dokumenty většinou zařizujeme
apostilu nebo superlegalizaci?

N

výpisy z rejstříku trestů

N

plné moci

N

oddací listy

N

rodné listy

N

vysokoškolské diplomy

N

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

N

výpisy z obchodního rejstříku

Naše služby nabízíme v rámci hlavního města Prahy a pouze pro listiny, které byly vydány v ČR.

Pin It on Pinterest