Právní překlady

Smlouvy, dohody, obchodní podmínky, normy, zákony, úřední dokumenty – to vše jsou velmi citlivé a důležité dokumenty pro Váš obchod. Právní překlady u nás vyhotovují výhradně překladatelé, kteří se dlouhá léta zabývají překlady právních textů. Garantujeme Vám tak maximální možnou přesnost a správnou právní terminologii.

Informace obsažené v překladech považujeme za přísně důvěrné a chráníme Vaše obchodní tajemství.

Zajišťujeme právní překlady pro:

N

občanské právo

N

obchodní právo

N

trestní právo

N

konkurz a vyrovnání

N

ústavní právo

N

mezinárodní právo

N

právo EU

N

osobní dokumenty s připojením soudní doložky

Právní překlady a korektura

Právní překlad od našeho překladatele je vysoce kvalitní. Pokud ale máte velmi důležitý dokument, kde je podstatná terminologická správnost a i malé nuance mohou změnit význam, doporučujeme korekturu textu. Korektor provede tzv. srovnávací korekturu, tedy porovná oba texty, zda jsou obsahově a terminologicky správně. Zaměří se také na interpunkci, která je v právních textech extrémně důležitá.