Právní překlady

Smlouvy, dohody, obchodní podmínky, normy, zákony, úřední dokumenty – to vše jsou velmi citlivé a důležité dokumenty pro Váš obchod. Právní překlady u nás vyhotovují výhradně překladatelé, kteří se dlouhá léta zabývají překlady právních textů. Garantujeme Vám tak maximální možnou přesnost a správnou právní terminologii.

Informace obsažené v překladech považujeme za přísně důvěrné a chráníme Vaše obchodní tajemství.

Zajišťujeme právní překlady pro:

N

občanské právo

N

obchodní právo

N

trestní právo

N

konkurz a vyrovnání

N

ústavní právo

N

mezinárodní právo

N

právo EU

N

osobní dokumenty s připojením soudní doložky

Právní překlady a korektura

Právní překlad od našeho překladatele je vysoce kvalitní. Pokud ale máte velmi důležitý dokument či smlouvu k překladu, kde je podstatná terminologická správnost a i malé nuance mohou změnit význam, doporučujeme korekturu textu. Korektor provede tzv. srovnávací korekturu, tedy porovná oba texty, zda jsou obsahově a terminologicky správně. Zaměří se také na interpunkci, která je v právních textech extrémně důležitá.

Jaké dokumenty překládáme

N

překlady zákonů

N

překlady směrnic

N

překlady právních smluv

N

překlady právních posudků

N

překlady žalob a rozsudků

N

překlady auditorských zpráv

N

překlady norem

N

a mnoho dalšího

Potřebujete vyhotovit právní překlad v  expresním termínu? Překlady dokážeme zpracovat do 24 hod. 

Pro Vaše právní dokumenty zajistíme i soudní překlad či apostilu nebo superlegalizaci. 

Jak právní překlady probíhají

ZAŠLETE NÁM SVŮJ TEXT

3

Podklady nahrajete on-line ZDE, nebo nám je můžete zaslat e-mailem či nahrát na flash-disk. Můžete za námi přijít i osobně, rádi Vás uvidíme!

i

PORADÍME SI S VĚTŠINOU FORMÁTŮ

3

Microsoft office (doc, xls, ppt) a Open office (odt, ods).
Dále: pdf, jpg, png, txt, rtf, idml, html, xml, indd a další.

STANOVENÍ CENY PŘEKLADU

3

Kalkulaci překladu Vám zpravidla zašleme do 15 minut. Cena překladu závisí na délce textu, daném jazyku a termínu, do kdy budete chtít překlad vyhotovit.

DOHODA

3

Jakmile se dohodneme na spolupráci, uzavíráme smlouvu a naši překladatelé začínají okamžitě pracovat. Překladatelská agentura DIDACTICUS si zakládá na aktivní komunikaci. V průběhu překladu s Vámi budeme v kontaktu a vyřešíme vše k Vaší spokojenosti.

p

Právní překlady dokážeme zpracovat i na dálku.

Nemusíte za námi osobně, stačí poslat dokumenty či smlouvy poštou nebo online. My překlady v rámci domluveného termínu vyhotovíme a zašleme zpět. Pokud bude potřeba překlad opatřit soudní doložkou nebo apostilou, musíte dokumenty zaslat poštou či je přinést osobně na naši pobočku.

Pin It on Pinterest