Překlady návodů

Překlady návodů spadají do kategorie technických překladů, které jsou jednou z našich hlavních specializací. V naší agentuře moc dobře víme, že u těchto překladů je naprosto zásadní respektovat terminologickou přesnost tak, aby byl výsledný text jasný a srozumitelný.

Máme zkušenosti s překlady všech typů návodů a manuálů k obsluze, jak pro stroje a zařízení či pro spotřební zboží, tak i jako součást exportních a importních obchodních procesů. Hledáte-li právě tento typ překladů, pak jste tu správně.

Co od nás můžete očekávat:

N

Zajistíme pro Vás překlady návodů z/do češtiny a mezi světovými jazyky.

N

Dbáme na špičkovou kvalitu překladu po stránce terminologické, stylistické i jazykové.

N

Naši překladatelé mohou nabídnout dlouholetou praxi v daných oborech.

N

Překlady návodů do cizího jazyka vždy svěřujeme do rukou rodilým mluvčím.

N

Nabízíme možnost stálého překladatele pro všechny Vaše texty.

N

Zaručujeme krátké lhůty dodání, včetně expresních termínů.

Překlady návodů provádíme z mnoha odvětví:

N

automobilový průmysl,

N

informační technologie (IT),

N

strojírenský průmysl,

N

chemický průmysl,

N

potravinářský průmysl,

N

farmaceutický průmysl,

N
textilní průmysl,
N
zemědělství,
N

logistika,

N

stavebnictví,

N
elektronika
N

a další…

Jaká jsou specifika překladu návodů?

Návod k použití či manuál k produktu musí být vždy stručný, přesný, srozumitelný a důsledný v upozorněních, aby nedošlo k chybnému použití výrobku. Ke kvalitnímu překladu je proto nutné perfektně znát jazyk, odbornou terminologii včetně technických výrazů, ale i konkrétní téma.

U nás jsme si moc dobře vědomi důležitosti vysoce kvalitního překladu, proto vždy doporučujeme si Váš dokument důkladně zkontrolovat ještě před tím, než nám jej předáte k překladu, aby v něm nebyly žádné chyby.

Naši odborníci si hravě poradí i s náročnými návody, nicméně pokud máte k dispozici dokumenty související s překládaným návodem, případně i webové stránky, neváhejte nám je zaslat spolu s podklady k překladu.

Zaručujeme maximální kvalitu překladu:

Kromě toho, že spolupracujeme výhradně se zkušenými překladateli, kteří se specializují na daný obor, využíváme navíc moderní technologie CAT. Pro každý text tedy vytvoříme terminologický slovník, což nám pomáhá zajistit správnost a jednotnost překladu.

Překlady návodů také zpravidla zahrnují práci s grafikou a obrázky, ale s tím si nemusíte dělat starosti. Snadno si poradíme se všemi formáty a grafiku zpracujeme ve stejné kvalitě, v jaké je ve zdrojovém dokumentu.

Do jakých jazyků návody překládáme?

Návody překládáme nejen z češtiny a do češtiny, ale také mezi mnoha světovými jazyky. Nejčastějšími jazyky pro překlady návodů bývají angličtina a němčina a po nich následují tyto:

N

ruština,

N

italština,

N

švédština,

N

finština,

N

turečtina,

Jak dlouho budou překlady návodů trvat?

Celková doba dodání překladu návodu vždy závisí na několika faktorech: na objemu textu a na tom, kolik grafiky a obrázků bude třeba upravit. Standardně naši překladatelé přeloží osm normostran textu za pracovní den, ale pokud na překlad spěcháte, rádi s Vámi probereme možnost expresních překladů.

Na jednom dokumentu může najednou pracovat více překladatelů a díky moderním technologiím, které využíváme, jsme Vám i při expresním dodání schopni zajistit vysokou kvalitu překladu, jednotnost a přesnost terminologie.

Jaké překlady návodů pro Vás můžeme zajistit?

V naší agentuře vyhotovujeme překlady návodů k obsluze a manuálů pro nejrůznější odvětví v mnoha jazycích jak pro stroje a zařízení, tak i pro spotřební zboží. Nejčastějšími překlady jsou následující:

N
překlady návodů a manuálů ke spotřební elektronice,
N

překlady návodů a manuálů k výrobním linkám,

N

překlady návodů a manuálů ke strojím a zařízením,

N

překlady návodů a manuálů k výrobním postupům,

N

překlady návodů a manuálů k mobilním telefonům,

N
překlady návodů a manuálů ke spotřební technice

Pin It on Pinterest