Překlady smluv do angličtiny

Potřebujete přeložit pracovní či kupní smlouvu do angličtiny? Rádi Vám s tímto nelehkým úkolem pomůžeme. Nabízíme běžné i soudně ověřené překlady. V naší agentuře překlady smluv vyhotovují pouze rodilí mluvčí, kteří mají dlouholetou praxi s odbornými překlady právnických textů. Dbáme při tom na kontrolu správně užité právní terminologie, kvalita výsledného překladu je tedy vždy zaručena.

Nejčastěji vyhotovujeme překlady těchto typů smluv:

N

překlad kupní či nájemní smlouvy z/do angličtiny,

N

překlad pracovní smlouvy a výpovědi z/do angličtiny.

N

překlad dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti z/do angličtiny.

N

překlad smlouvy o dílo z/do angličtiny.

N

překlad darovací smlouvy z/do angličtiny.

Zajistíme překlady dalších smluv dle Vašich konkrétních potřeb.

Mezi nejčastější jazykové kombinace patří:

N

překlady smluv z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny,

N

překlady smluv z němčiny do angličtiny a z angličtiny do němčiny,

N

překlady smluv ze slovenštiny do angličtiny a z angličtiny do slovenštiny.

Nabízíme také tyto doplňkové služby:

N

soudně ověřené překlady,

N

různé druhy korektur textů,

N

grafické úpravy dokumentů.

Pin It on Pinterest