Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se používá především při tlumočení na konferencích, přednáškách, při přímých televizních přenosech a při jiných akcích, kde je větší množství lidí a/nebo se překládá do více cílových jazyků.

Při simultánním tlumočení překládá tlumočník projev řečníka paralelně, téměř bez časové prodlevy. Pro simultánní tlumočení je nutné použití konferenční (tlumočnické) techniky, jako jsou zvukotěsné tlumočnické kabinky a sluchátka pro všechny účastníky. Účastníci si zvolí, ve kterém jazyce chtějí překlad poslouchat ve svých sluchátkách.

Na simultánní tlumočení vždy zajišťujeme alespoň dva tlumočníky na jeden cílový jazyk.

Šušotáž

Šušotáž je simultánní tlumočení bez použití techniky. Tlumočník sedí nebo stojí v blízkosti klienta a šeptá mu do ucha překlad. Tento způsob tlumočení se používá například při dvoustranných jednáních nebo v menší menší skupince lidí, kteří nemluví společným jazykem.

Pin It on Pinterest