Angličtina

Překlady angličtiny z/do světových jazyků

Překládáme angličtinu z a do mnoha jazyků. Na všechny překlady angličtiny využíváme výhradně rodilé mluvčí cílového jazyka. Nejčastější kombinace jsou:

angličtina
angličtina
angličtina
angličtina
angličtina
angličtina
angličtinačeština
francouzština
holandština
němčina
ruština
slovenština
španělština

Překlady z angličtiny do češtiny

Překlady z angličtiny do češtiny pro Vás vždy budou překládat Češi se zkušenostmi a znalostmi v daném oboru. Překlady angličtiny v rozsahu 1–3 normostran Vám dodáme v expresním termínu do několika hodin, nebo v klasickém expresním termínu do 24 hodin.

Překlady z češtiny do angličtiny

Překlady do angličtiny vyhotovíme v expresních termínech. Na překlady do angličtiny můžete mít i svého „dvorního“ překladatele. Překlady z češtiny do angličtiny pro Vás vždy zpracují rodilí mluvčí ze země, pro kterou jsou texty určené. Je totiž velký rozdíl, zda má být výsledný text v tzv. britské angličtině, nebo v americké. Pár příkladů za vše:

ODLIŠNÝ PRAVOPIS
BRITSKÁ AJ

programme, colour,

cancelled, realise,

centre

AMERICKÁ AJ

program, color,

canceled, realize,

center

ODLIŠNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA
ČESKY

Výtah

Fronta

Benzín

Podzim

BRITSKÁ AJ

lift

queue

petrol

autumn

AMERICKÁ AJ

elevator

line

gas

fall

Dále pro Vás zajistíme:

Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady angličtiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
 Překlady odborné textů
Marketingové texty
 Překlady webových stránek
Tlumočnické služby