Korektury

Korektury textů: jaké existují druhy?

 

Jazyková korektura textu

korektor upravuje gramatiku a stylistiku překladu a nemusí přitom ovládat zdrojový jazyk
jazyková korektura se používá především u materiálů k veřejné prezentaci (webové stránky, letáky, prospekty, katalogy, PR články, tiskové zprávy apod.)

 
 

Srovnávací korektura

korektor prochází oba texty a porovnává, je-li překlad v pořádku po stránce gramatické a stylistické, ale zejména významové
srovnávací korektury provádíme zejména u materiálů, kde je důležitá věcná přesnost překladu (důležité smlouvy, složité technické manuály a návody, popisy zařízení pro patentové řízení apod.)

 
 
 
 
 
 

Předtisková korektura

korektor připravuje text pro tisk, zaměřuje se tedy na typografická specifika jazyka, nikoli na gramatiku, stylistiku nebo terminologickou správnost. Jedná se například o dělení slov, mezery, nevhodné rozdělování vět na řádcích, vynechaná slova, překlepy a další chyby, které mohou vzniknout při sazbě
předtisková korektura je prováděna na finálním materiálu, který jde do tiskárny či k jiné veřejné prezentaci. Předtiskovou korekturu je potřeba provést vždy, když jde materiál do tisku, protože grafik, který text sází, většinou nehovoří daným jazykem a neovládá pravidla, kterými se má řídit při sazbě

 

Jak korektury textů účtujeme?

Cena se odvíjí od typu korektury. Obecně se většinou jedná o 50% z ceny za překlad.