Překlad lékařské zprávy

V rámci medicínských překladů nabízíme také překlady lékařských zpráv do mnoha světových jazyků. Samozřejmostí jsou překlady prvotřídní kvality od odborníků na tento specifický druh překladu. Také tyto překlady poskytujeme i v expresním dodání.

Poskytujeme:

N

překlad lékařské zprávy z/do angličtiny

N

překlad lékařské zprávy z/do němčiny

N

překlad lékařské zprávy z/do slovenštiny

N

překlad lékařské zprávy z/do ukrajinštiny

N

překlad lékařské zprávy z/do dalších jazyků

Co bývá součástí lékařské zprávy:

N

současný stav pacienta a anamnéza

N

výsledky laboratorních vyšetření, diagnostické výsledky

N

léky užívané pacientem

N

řada dalších položek v závislosti na konkrétní situaci

Překlad lékařské zprávy – odbornost zaručena

Překlad lékařské zprávy v naší agentuře vyhotovují výhradně rodilí mluvčí s lékařským vzděláním a v souladu se svou odbornou kvalifikací. Tím je zaručena ta nejvyšší odborná úroveň všech medicínských překladů.

Dále také dbáme na dodržování předepsané lékařské terminologie a pečlivě ji kontrolujeme. Každý překlad kontrolujeme z hlediska terminologické konzistence, gramatické a stylistické správnosti.

Pin It on Pinterest