Apostila a superlegalizace

Apostila

Apostila je ověřovací doložka, která dokládá pravost listiny a vydává se do zemí, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile. Do těchto zemí tedy stačí na dokumenty zařídit apostilu a dokument se již dále neověřuje zastupitelským úřadem daného státu.

Apostilu vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR, nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Každý druh dokumentu má svá specifika, proto neexistuje jednotný způsob vyřízení apostily. My si však umíme poradit a můžete se na nás kdykoli obrátit. Rádi za Vás apostilu vyřídíme a následně Vám také zařídíme soudně ověřený překlad této listiny.

Státy, ve kterých Vám bude jako ověření pravosti stačit apostila najdete zde.

Superlegalizace

Superlegalizace je nutná do všech zemí, které nejsou signatáři tzv. Úmluvy o apostile. Jedná se o komplikovanější ověření pravosti dokumentu pro použití v zahraničí, které je zakončeno ověřením na zastupitelském úřadě dané země.

Nejdříve se listina nechá legalizovat na českých úřadech a následně je nutné ji nechat superlegalizovat na zastupitelském úřadě. Ve většině případů také zastupitelský úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu. Superlegalizace je tedy časově náročnější a také nákladnější.

Pokud potřebujete zařídit superlegalizaci, obraťte se na nás a vše potřebné zařídíme, tak abyste mohli dokument bez obav předložit v daném státě.

Na jaké dokumenty většinou zařizujeme
apostilu nebo superlegalizaci?

 výpisy z rejstříku trestů
plné moci
oddací listy
rodné listy

vysokoškolské diplomy
 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
výpisy z obchodního rejstříku

Naše služby nabízíme v rámci hlavního města Prahy a pouze pro listiny, které byly vydány v ČR.