Chorvatština

Zajistíme pro Vás:

Překlady chorvatštiny z/do světových jazyků
Překlady z chorvatštiny do češtiny
Překlady z češtiny do chorvatštiny
Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady chorvatštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Odborné texty
Marketingové texty
Webové stránky
Tlumočnické služby

Jak dlouho budou překlady do chorvatštiny nebo překlady z chorvatštiny trvat?

Překlady chorvatštiny dodáváme i v expresních termínech. Standardně přeloží překladatel až 8 normostran za den. Záleží na tom, jak je text odborný, v jakém je formátu, zda je třeba dělat grafické úpravy nebo jiné úpravy textu. Uděláme maximum pro to, abychom stihli překlad ve Vámi stanoveném termínu. Pokud je potřeba, může na jednom překladu pracovat i více překladatelů najednou. Využíváme nástroje CAT a terminologický slovníček, takže zajistíme, že terminologie bude v celém překladu jednotná.