Francouzština

Překlady francouzštiny z/do světových jazyků

Překládáme francouzštinu z a do mnoha jazyků. Na všechny překlady francouzštiny využíváme výhradně rodilé mluvčí cílového jazyka. Nejčastější kombinace jsou:

francouzština
francouzština
francouzština
francouzština
francouzština
francouzština
francouzštinaangličtina
čeština
holandština
němčina
ruština
slovenština
španělština

Překlady z francouzštiny do češtiny

Překlady z francouzštiny do češtiny pro Vás vždy budou překládat Češi se zkušenostmi a znalostmi v daném oboru. Překlady francouzštiny v rozsahu 1–3 normostran Vám dodáme  v expresním termínu do několika hodin, nebo v klasickém expresním termínu do 24 hodin.  

Překlady z češtiny do francouzštiny

Překlady do francouzštiny vyhotovíme v expresních termínech. Na překlady do francouzštiny můžete mít i svého „dvorního“ překladatele. Překlady z češtiny do francouzštiny pro Vás vždy zpracují rodilí mluvčí.

Dále pro Vás zajistíme

 Soudní překlady francouzštiny (někdy nazývané soudně ověřené či úřední překlady), včetně zajištění vyšších ověření pro listiny vydané v Praze: apostila či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady francouzštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
 Překlady specializované na Vás obor
 Překlady technických textů
Překlady marketingových textů
Překlady a lokalizace webových stránek
Tlumočnické služby: simultánní, konsekutivní a soudní tlumočení