Ruština

Překlady ruštiny z/do světových jazyků

Překládáme ruštinu z a do mnoha jazyků. Na všechny překlady ruštiny využíváme výhradně rodilé mluvčí cílového jazyka. Nejčastější kombinace jsou:

ruština
ruština
ruština
ruština
ruština
ruština
angličtina
čeština
italština
němčina
slovenština
španělština

Překlady z ruštiny do češtiny

Překlady z ruštiny do češtiny pro Vás vždy budou překládat Češi se zkušenostmi a znalostmi v daném oboru. Překlady ruštiny v rozsahu 1–3 normostran Vám dodáme  v expresním termínu do několika hodin, nebo v klasickém expresním termínu do 24 hodin.  

Překlady z češtiny do ruštiny

Překlady do ruštiny vyhotovíme v expresních termínech. Na překlady do ruštiny můžete mít i svého „dvorního“ překladatele. Překlady z češtiny do ruštiny pro Vás vždy zpracují rodilí mluvčí.

Dále pro Vás zajistíme:

Soudní překlady (soudně ověřené), včetně zajištění apostily či superlegalizace
Ekonomické a právní překlady ruštiny – smlouvy, obchodní a právní dokumenty
Odborné texty
Marketingové texty
Webové stránky
Tlumočnické služby