Překlady hebrejštiny

Jedno hebrejské přísloví praví: Buď pánem své vůle a otrokem svého svědomí. V naší agentuře máme svědomí čisté, neboť svým klientům dodáváme překlady prvotřídní kvality. Potřebujete získat kvalitní překlady hebrejštiny s rychlým dodáním? Potom jste u nás správně.

Co od nás můžete očekávat?

  • Vyhotovíme pro Vás překlady z hebrejštiny do hebrejštiny.
  • Klademe důraz na vysokou kvalitu překladu po stránce jazykové, stylistické i odborné.
  • Spolupracujeme pouze se zkušenými překladateli, kteří se specializují obory, ve kterých překládají.
  • Rádi Vám poskytneme stálého překladatele pro všechny Vaše texty.

Překlady z hebrejštiny do češtiny:

U nás se můžete spolehnout na to, že překlady vždy vyhotoví profesionální lingvista specializovaný na daný obor. Každý překladatel hebrejštiny, který s námi spolupracuje, podléhá pečlivému výběru. Naši překladatelé dokážou pracovat nejen kvalitně, ale i rychle.

Překlady z češtiny do hebrejštiny:

Každý překlad vyhotoví profesionální překladatel specializovaný na konkrétní obor. Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat opakovaně, můžeme Vám také zajistit stálého překladatele, který bude mít na starost veškeré Vaše texty v daném oboru.

Hebrejština a překlady ze/do světových jazyků:

Kromě překladů hebrejštiny z/do češtiny poskytujeme také překlady hebrejštiny do mnoha světových jazyků. Nejčastějšími kombinacemi překladů jsou:

hebrejština    čeština

hebrejština    angličtina

hebrejština    italština

hebrejština   němčina

hebrejština    slovenština

hebrejština    španělština

hebrejština    ruština

Jaké překlady hebrejštiny nabízíme:

N
běžné i odborné překlady z/do hebrejštiny,
N

technické překlady z/do hebrejštiny,

N

právní překlady z/do hebrejštiny,

N

marketingové překlady z/do hebrejštiny,

N

překlady a lokalizace webových stránek i softwaru z/do hebrejštiny,

N

překlady patentů a patentových přihlášek z/do hebrejštiny,

N

soudní překlady z/do hebrejštiny.

Jak dlouho překlad hebrejštiny trvá?

Standardně jeden překladatel přeloží osm normostran za den, nicméně u tak specifického jazyka, jakým je hebrejština, nemusí překlad dosahovat standardní rychlosti. Vždy záleží na tom, jak moc je text odborný, v jakém je formátu, jaký je jeho rozsah a zda je potřeba provést nějaké další úpravy.

Vždy však uděláme maximum pro to, abychom překlad stihli ve Vámi požadovaném termínu. Pokud na překlad spěcháte, může na něm také pracovat více překladatelů najednou.

Jak poptat překlady hebrejštiny?

Poptávku s podklady k překladu nám můžete zaslat jednoduše prostřednictvím online formuláře ZDE, e-mailem nebo nám je zanést osobně. Pokud nám vše zašlete elektronicky, spojíme se s Vámi přibližně do 15 minut a upřesníme si termín a kalkulaci. Dokumenty nám můžete zaslat v libovolném formátu, jako jsou doc, pdf, ppt, ods, html a mnoho dalších.

Jakmile se domluvíme na všech důležitých detailech, uzavřeme s Vámi objednávku a naši překladatelé se okamžitě pustí do práce. Protože si však zakládáme na kvalitní komunikaci se svými zákazníky a jejich spokojenosti, budeme Vás v průběhu překladu kontaktovat.

O hebrejštině:

Pojem hebrejština zahrnuje všechny varianty hebrejského jazyka od původní staré hebrejštiny až po moderní hebrejštinu, která se v současnosti požívá v Izraeli a v zemích židovské diaspory, jako je USA. Hebrejština patří mezi semitské jazyky, podobně jako například arabština, a její nejstarší dochované texty sahají až do 10. století před naším letopočtem.

Moderní hebrejština se však od té původní poněkud liší a mnozí zastávají názor, že by se měla řadit spíše mezi jazyky indoevropské. Tento nový jazyk je velice pravidelný, má pouze 3 slovesné časy, 2 gramatické rody a neskloňuje se. Používá ovšem kvadrátní písmo, které se píše zprava doleva, a tak mohou texty snadno působit, jako by byly vzhůru nohama. Abeceda sestává z 22 souhlásek, což znamená, že samohlásky se používají pouze jako pomůcka ke správné výslovnosti. Co dále tento jazyk postrádá, je sloveso být.

Pin It on Pinterest