Překlady švédštiny

Jedno švédské přísloví praví: „Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě.“ V naší agentuře jsme už nyní dost moudří na to, abychom si byli vědomi toho, jak důležitá je spokojenost našich klientů. Překlady švédštiny pro Vás proto vyhotovíme v prvotřídní kvalitě a Vámi požadovaném termínu.

Co od nás můžete očekávat?

  • Zajistíme pro Vás překlady ze švédštiny i do švédštiny.
  • Postaráme se o to, aby byly překlady švédštiny v té nejvyšší kvalitě po stránce jazykové, stylistické i odborné.
  • Spolupracujeme výhradně s profesionálními a zkušenými překladateli.
  • Překlady švédštiny vždy svěříme do rukou rodilým mluvčím.
  • Překlady švédštiny Vám dodáme v co nejkratším termínu.
  • Nabízíme možnost stálého překladatele pro všechny Vaše texty.

Překlady švédštiny ze/do světových jazyků:

Švédštinu překládáme nejen z češtiny a do češtiny, ale i z a do mnoha světových jazyků. Pro všechny překlady švédštiny využíváme výhradně rodilé mluvčí jazyka. Pokud máte zájem o překlady textů ve švédštině do jiného jazyka, neváhejte nás kontaktovat. Mezi nejčastěji překládané kombinace patří následující:

švédština    čeština

švédština    angličtina

švédština    italština

švédština    němčina

švédština    slovenština

švédština    španělština

švédština    ruština

Jaké překlady švédštiny nabízíme:

N

překlady švédštiny z/do češtiny i světových jazyků,

N

běžné překlady švédštiny a překlady korespondence,

N

odborné překlady švédštiny,

N

technické překlady švédštiny (např. manuály),

N

právní překlady švédštiny (např. smlouvy a právní dokumenty),

N

ekonomické překlady (např. obchodní smlouvy),

N

překlady švédštiny reklamních textů,

N

překlady švédštiny webových stránek,

N

soudní překlady švédštiny, včetně možnosti zajištění apostily.

Jak dlouho budou překlady švédštiny trvat?

Doba dodání překladu švédštiny vždy závisí na několika faktorech, jako je odbornost textu, jeho množství či zda je potřeba na něm provést grafické či jiné úpravy.

V naší agentuře využíváme moderní technologie, jako jsou CAT a terminologické slovníky, což nám pomáhá zajistit vysokou kvalitu překladu a jednotnost terminologie i v případě, že by na dokumentu pracovalo více překladatelů najednou.

Překlady ze švédštiny do češtiny:

Překlady ze švédštiny do češtiny pro Vás přeloží rodilí čeští mluvčí, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v daném oboru.

Překlady z češtiny do švédštiny:

Překlady z češtiny do švédštiny pro Vás vždy vyhotoví rodilí překladatelé ze Švédska se znalostmi a zkušenostmi oboru, kterého se Vaše texty týkají. Při opakované spolupráci pro Vás také rádi zajistíme stálého překladatele pro všechny Vaše texty.

Zajímavosti o švédštině:

Švédština je severogermánský jazyk východní větve, který se v mnohém podobá dánštině a norštině. Tento jazyk například jako angličtina postrádá skloňování a časování, má pouze dva gramatické rody a pevně daný slovosled. Přestože má švédština latinskou abecedu rozšířenu o tři grafémy å, ä a ö, vše se píše tak, jak slyšíte.

Většina slovní zásoby je přejata z angličtiny a němčiny, ale najdeme v ní i mnoho slov z jiných jazyků. Dnešní standardní švédština je založená na nářečí oblasti středního Švédska kolem velkých jezer, nicméně se v celé zemi stále setkáte i s mnoha dalšími dialekty. I s těmi si ale naši překladatelé zvládnou bez problému poradit.

Pin It on Pinterest