Soudní překlady

Jak vypadá soudní překlad?

V případě soudního překladu (soudně ověřeného překladu či také úředního překladu) ručí soudní překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Poskytnutý originál dokumentu či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je tedy spojený s překladem takzvanou pečetí a opatřený tlumočnickou doložkou, na níž je kulaté razítko soudního překladatele. Tyto soudní překlady (nebo také oficiální překlady) vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.

Zajistíme pro Vás soudní překlady následujících dokumentů:

Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky nebo poštou. Zajistíme pro Vás soudně ověřený překlad (úřední překlad) a zašleme Vám jej zpět na Vaši adresu, nebo si ověřený překlad můžete vyzvednout osobně.

rodný, oddací a úmrtní list
smlouvy
diplomy a vysvědčení
plné moci
notářské zápisy
výpisy z obchodního rejstříku

výpisy z rejstříku trestů
certifikáty
žádosti o rozvod
závěti
potvrzení o příjmech
soudní rozhodnutí / rozsudky

technické průkazy k vozidlům
daňová přiznání
dokumenty potřebné při
komunikaci se zahraničními
úřady a institucemi

Máte již překlad a zapomněli jste na soudní ověření?

Potřebujete překlad opatřit razítkem? Můžeme Vám jej dodatečně zajistit, provádíme i dodatečné ověření již hotového překladu.

Dodatečné ověření překladu vyhotovuje soudní překladatel. Pečlivě pročte originální text i Vámi dodaný překlad a zkontroluje, zda si texty přesně odpovídají. Pokud překlad neodpovídá originálnímu textu, provede překladatel nutné opravy překladu. Nakonec originál s překladem sváže dohromady a opatří ho razítkem. Tím vznikne soudně ověřený překlad.