Soudní překlady

Jak vypadá soudní překlad?

V případě soudního překladu ručí soudní překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Poskytnutý originál či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je tedy spojený s překladem takzvanou pečetí a opatřený tlumočnickou doložkou, na níž je kulaté razítko soudního překladatele. Soudní překlady vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.

 

Zajistíme pro Vás soudní překlady následujících dokumentů:

Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky nebo poštou. Zajistíme pro Vás soudně ověřený překlad a zašleme Vám jej zpět na Vaši adresu, nebo si ověřený překlad můžete vyzvednout osobně.

 

rodný, oddací a úmrtní list
smlouvy
diplomy a vysvědčení
plné moci
notářské zápisy
výpisy z obchodního rejstříku

výpisy z rejstříku trestů
certifikáty
žádosti o rozvod
závěti
potvrzení o příjmech
soudní rozhodnutí / rozsudky

technické průkazy k vozidlům
daňová přiznání
dokumenty potřebné při
komunikaci se zahraničními
úřady a institucemi

Máte již překlad a zapomněli jste na soudní ověření?

Potřebujete překlad opatřit razítkem? Můžeme Vám jej dodatečně zajistit, provádíme i dodatečné ověření již hotového překladu.

Dodatečné ověření překladu vyhotovuje soudní překladatel. Pečlivě pročte originální text i Vámi dodaný překlad a zkontroluje, zda si texty přesně odpovídají. Pokud překlad neodpovídá originálnímu textu, provede překladatel nutné opravy překladu. Nakonec originál s překladem sváže dohromady a opatří ho razítkem. Tím vznikne soudně ověřený překlad.