Desktop publishing (DTP)

S pojmem desktop publishing už jste se pravděpodobně někdy setkali, ale víte, k čemu se využívá a proč je nedílnou součástí překladatelského procesu? V tomto článku vám o něm řekneme vše, co potřebujete vědět.

Desktop publishing (DTP)

V tomto článku se dočtete

 • Co je desktop publishing (DTP)
 • DTP softwary
 • K čemu slouží DTP
 • Co dělá grafik v rámci desktop publishingu
 • DTP, grafika a grafický design
 • Desktop publishing a jeho význam při překladu

Co je desktop publishing?

Desktop publishing (DTP) známý také jako software pro rozvržení stránek se využívá k tvorbě a úpravě digitálních dokumentů. DTP umožňuje kombinovat různé prvky na stránce, včetně textu, obrázků, symbolů, které budou přidány později, a uspořádat je tak, aby bylo dosaženo požadovaného vizuálního výsledku.

Desktop publishing umožňuje grafické sestavení a úpravu souborů ve správném formátu pro tisk, včetně vizitek, reklamních letáků, plakátů apod., nebo pro elektronickou distribuci dokumentů, např. elektronických knih, webových stránek, PDF prezentace apod.

DTP softwary

Desktop publishing obvykle používá programovací jazyk PostScript, který byl vyvinut společností Adobe, jelikož umožňuje vytvářet dokumenty ve vysokém rozlišení určené k tisku. Mezi běžně používané softwary DTP patří:

 • Adobe Frame Maker
 • Adobe PageMaker
 • Adobe InDesign
 • Corel
 • CorelDraw
 • Ventura
 • Microsoft Publisher
 • PageStream
 • QuarkXPress

K čemu slouží DTP?

Aby každá stránka dokumentu určeného k online nebo tištěné publikaci vypadala co nejlépe, je třeba upravit veškeré zarovnání, mezery, styly, motivy, odstín a sytost barev i velikost obrázků.

Dokumenty mohou být v DTP vytvořeny od začátku, ale častěji slouží k úpravě existujících šablon či stylů. Softwary desktop publishingu včetně veškerého potřebného vybavení, je možné využít k následujícím účelům:

 • Tvorba marketingových produktů, jako letáky, prospekty, plakáty, brožury, katalogy apod.
 • Edit časopisů, magazínů, zpravodajů, novin apod.
 • Převedení tiskové komunikace do formátu pro web a chytrá zařízení, jako mobily a tablety
 • Tvorba životopisů, obchodních formulářů, faktur, štítků apod.
 • Vlastní vydání knih, e-knih, bulletinů
 • Překlady všech výše uvedených materiálů
 • a mnoho dalších…

Co dělá grafik v rámci desktop publishingu

Desktop grafik často pracuje ve vydavatelstvích, reklamních agenturách nebo překladatelských agenturách. Obvykle tedy spolupracuje s dalšími specialisty, včetně spisovatelů, překladatelů, editorů či grafických designérů, s jejichž pomocí shromažďuje veškeré materiály, které potřebuje pro vyhotovení finálního produktu. Co vše patří do náplně jeho práce?

 • Shromažďuje existující materiály, aby vytvořil finální rozvržení (layout)
 • V layoutu upravuje umístění grafiky a textu
 • Upravuje veškerou grafiku, včetně fotografií a ilustrací
 • Převádí kresby a další materiály na digitální obrázky
 • Převádí dokumenty na formáty vhodné pro tisk nebo online publikaci
 • Mění velikost a styl textů, šířku sloupců a mezer
 • Kontroluje finální rozvržení a provádí finální úpravy
 • Odesílá finální soubory do tisku

DTP, grafika a grafický design

Desktop publishing a grafický design není totéž, přestože se tyto disciplíny poměrně úzce prolínají. Grafický design zahrnuje DTP, ale zaměřuje se i na další aspekty, jako je tvorba reklamního designu, loga apod. Grafik, který vytváří grafický design má zpravidla na starost i desktop publishing, zatímco desktopový profesionál nemusí být zároveň grafickým designérem.

Desktop publishing se primárně zabývá úpravou textu a integrovanými grafickými prvky. Ty mohou být vytvořeny grafickým designérem nebo DTP specialistou. Grafický design se oproti tomu zabývá designem, který zprostředkovává určité informace. Zatímco grafický design spočívá především v kombinování inovativních nápadů, DTP představuje spíše mechanický proces orientovaný na produkci.

Desktop publishing a jeho význam při překladu

Přeložený text není nikdy stejně dlouhý jako originál, proto je třeba vždy přizpůsobit výsledné formátování a design. Možná také budete potřebovat upravit některé další prvku dokumentu, jako je velikost nebo obsah stránky, podle cílového trhu.

Úprava textu i grafiky

Pokud například potřebujete přeložit brožuru z angličtiny do čínštiny, je velmi pravděpodobné, že texty budou jinak dlouhé, změní se zalomení textu na konci řádků, obtékání textu, mezery, umístění i velikost obrázků, veškeré další grafiky a další aspekty dokumentu. Proto musí být veškeré prvky v přeložené brožuře znovu rozvrženy a přizpůsobeny novému textu.

Přizpůsobení cílové zemi

Někdy je také potřeba vyměnit určité obrázky nebo barvy a přizpůsobit je cílovému publiku. Když budete například přizpůsobovat vzdělávací brožuru z evropské francouzštiny do kanadské francouzštiny, můžete kromě změny pravopisu a terminologie, chtít také nahradit obrázky francouzských škol za obrázky typických kanadských škol.

Výhody překladatelské agentury

Na tyto práce je vždy nejlepší využít přímo překladatelskou agenturu, neboť na rozdíl od jiných agentur, které se specializují pouze na grafickou úpravu dokumentu, znají konkrétní jazyk i kulturu země a mohou tomu přizpůsobit veškeré rozvržení prvků.

Pokud potřebujete přeložit jakékoli dokumenty a zajistit úpravu přeložených dokumentů, neváhejte se na nás obrátit. S překlady i přípravou finálních dokumentů pro online prezentaci i tisk máme bohaté zkušenosti.

Pin It on Pinterest

Share This