Překlad webových stránek a jeho úskalí

Rozhodnutí globalizovat webovou prezentaci, je velkou výzvou pro každou firmu, která expanduje do zahraničí. Mít přeložené webové stránky do jazyků všech trhů, na kterých působíte, je pro Váš úspěch zcela zásadní. Než se do toho však pustíte, měli byste se seznámit s veškerými úskalími, která se s překladem webových stránek pojí. V tomto článku Vás s nimi krůček po krůčku seznámíme.

Zdroj: betranslated.com

V tomto článku se dočtete

  • Proč překládat webové stránky
  • Co obnáší překlad webových stránek
  • Proč si web nepřekládat sami s pomocí strojového překladu nebo pluginů
  • Čím začít při překladu webu
  • Jaké části webu je potřeba přeložit
  • Vícejazyčné CMS nestačí
  • Proč se překlad webu neobejde bez lokalizace
  • Bez SEO překladu Vás lidé nenajdou
  • Překlad webu změní rozvržení stránky

Proč překládat webové stránky z češtiny nebo do češtiny?

Image značky, neboli brand, je nejdůležitějším aspektem pro jakoukoli společnost na světě. Image ale není založena na velikosti podniku. Měří se postojem lidí vůči dané společnosti a každá firma má možnost tento postoj ovlivnit prostřednictvím dobrého marketingu. 

Váš firemní web představuje nejjednodušší způsob, jak zvýšit Vaši důvěryhodnost a loajalitu publika vůči Vaší společnosti. Působení na mezinárodním trhu ale vyžaduje, abyste tomu přizpůsobili také svou webovou prezentaci. 

Oslovit publikum z jiných zemí a získat si jejich důvěru znamená hovořit k nim jejich rodným jazykem a způsobem, který jim je blízký. Návštěvníky se Vám podaří získat, když se s nimi spojíte na osobnější úrovni.

Co obnáší překlad webových stránek

Proces překladu webových stránek se výrazně liší od překladu dokumentů. To je způsobeno poměrně vysokou úrovní složitosti webových stránek. Překlad webových stránek probíhá v několika fázích, které si postupně představíme.

Překladatel musí velmi dobře rozumět nejen jazyku použitému na webových stránkách, ale také jejich kulturnímu kontextu a veškerým odborným termínům v obsahu. Celý proces je poměrně složitý, protože vyžaduje dokonalé přizpůsobení cílovému publiku v každém ohledu tak, aby vyhovoval sociálním a kulturním preferencím cílového trhu. 

Vysoká kvalita překladu je důležitá, protože zajišťuje, že Vaši webovou stránku budou navštěvovat potenciální zákazníci z daných zemí. Pokud bude překlad webové stránky nepřesný nebo nevyhovující, návštěvníci rychle ztratí zájem. 

Přemýšlíte nad tím, že si web přeložíte sami?

Pokud uvažujete, že k překladu webu použijete vlastní tým, brzy zjistíte, že starosti a práce, kterou si s tím přiděláte, rychle převýší náklady spojené s využitím profesionální překladatelské agentury. Jde-li o cenu a kvalitu, vždy jsou provázané

Můžete samozřejmě využít Google překladač nebo jiné pokročilejší řešení pro strojový překlad, jako je DeepL. Celkové náklady tím snížíte, nicméně ani sebelepší automatizovaný překlad nepřekládá bez chyb, nebere v úvahu kontext, kulturní nástavbu a už vůbec ne přizpůsobení textu cílovému publiku.

Nedostatky překladatelských pluginů

Mnoho lidí se domnívá, že by nástup automatických překladatelských zásuvných modulů mohl způsobit revoluci na překladatelském trhu a být hrozbou pro profesionální překladatele. Ukazuje se však, že neefektivnost těchto nástrojů naopak zdůraznila důležitost práce profesionálních překladatelů. Pluginy mohou být vhodné pouze pro velmi jednoduché a nenáročné překlady. I ty ale budou v mnoha aspektech omezené.

Strojový překlad dělá hloupé chyby

Používání strojového překladu bez účasti profesionálního překladatele vede vždy k chybám. Ty mohou zahrnovat podivné názvy produktů, slogany, které mohou v některých zemích působit urážlivě, nevhodné použití idiomů a nesprávně přeložené zprávy, tlačítka a pokyny na webových stránkách. 

Pokud zákazník informacím o produktu nerozumí, je uražen nevhodným výběrem slov nebo nemůže úspěšně provést platbu, z webu odejde. Web, který byl přeložen automatizovaným překladačem, tak může nakonec působit hloupě a neprofesionálně. Váš čas a peníze je proto vždy lepší investovat do profesionálních překladatelských služeb.

Čím začít při překladu webu?

Prvním a nejdůležitějším krokem při překladu webové stránky je rozhodnutí o formátu a účelu obsahu. To je pilíř celého překladatelského procesu. Pokud přeložená stránka obsahuje specifickou terminologii z určitého odvětví nebo výrazy, které jsou součástí Vaší firemní identity, je důležité vytvořit glosář specializované terminologie, aby byla zajištěna konzistence. Následný překlad rodilým mluvčím umožňuje vypilovat text po jazykové a stylistické stránce a správně jej přizpůsobit dané cílové skupině.

Přeložit potřebují všechny části webu

Domovská a prodejní stránky nejsou to jediné, co je třeba přeložit při budování cizojazyčného webu. Od obchodních podmínek až po jakákoli videa, která na webu používáte, je důležité přesně zmapovat, co potřebujete přeložit hned od začátku. 

Důležitou součástí celkového uživatelského dojmu publika, jsou i různá oznámení. Ta mohou uživatelům poskytnout pocit naléhavosti a pomoci jim rychle se zorientovat a zjistit, co se na webu děje.

Týká se to například všech druhů vyskakovacích oken (pop-up), které můžete mít na webu (pro e-mailové zpravodaje nebo nové promo akce), potvrzení kontaktních formulářů, bannery cookies a mnoho dalších. Tato upozornění by měla být navržena tak, aby byla co nejméně nápadná a nepřekážela na stránce. 

Zdroj: mrkp-static-production.themarkup.org

A právě zde vstupují do hry první problémy s překlady webových stránek. Mnoho majitelů webových stránek jednoduše zapomíná, že by měli překládat také všechny tyto prvky. Návštěvník tedy může číst obsah webu ve španělštině, ale bude následně vyzván k akci českým vyskakovacím oknem, které se ho snaží přesvědčit k odběru newsletteru. Tomu je dobré předejít. Pamatujte také na své blogové příspěvky.

Vícejazyčný systém pro správu obsahu nestačí

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je softwarové rozhraní používané pro přidávání, úpravy a mazání obsahu na webových stránkách. Vícejazyčný CMS, jak už název napovídá, je webová stránka nebo program, ke kterému lze přistupovat ve více než jednom jazyce. Bohužel většina těchto funkcí je velmi nedokonalá a často vyžaduje mnoho úsilí a času na údržbu.

Vícejazyčné CMS mají zřídka automatizované překladatelské postupy, což vede k tomu, že budete muset ručně řídit proces hledání přeložitelného obsahu, jeho odesílání překladatelům a následnou integraci přeloženého materiálu do webové stránky. Tento proces je nejen časově náročný, ale také velmi náchylný k chybám.

Většina CMS prostě není navržena tak, aby dokonale zvládala rozsáhlý překlad. Nejlepší možný přístup k překladu webových stránek je tedy najít pro každý krok ten nejvhodnější nástroj nebo technologii. Díky práci s několika nástroji a technologiemi lze vytvořit vysoce funkční online prostředí.

Překlad webové stránky se neobejde bez lokalizace

Překlad webu není jen o převodu textu z jednoho jazyka do druhého. To je ve skutečnosti jen jeden dílek celé skládačky. Aby byl cizojazyčný web plně implementován, musí být také lokalizován. Běžné komunikační vzorce a mnohé slovní obraty většinou fungují dobře pouze ve zdrojovém jazyce. 

Totéž platí například pro kulturní zvyky, svátky, tradice, formát data, času, vzdálenosti, měny apod. Jako příklad si můžeme uvést datum 4. 5. 2023. Pro každého běžného Američana je to oficiální den Star Wars, který je charakterizován motem: „May the 4th be with you“. Pro jakéhokoli jiného mluvčího po světě je tento den pouze běžné datum. 

Zdroj: media.wdwnt.com

Web bez lokalizovaného překladu nebude jednoduše rezonovat se zamýšleným publikem. Lokalizace bere v úvahu kulturní a jazyková specifika cílového publika, což pro potenciální zákazníky může být zásadní. Pokud si zvolíte profesionální překladatelské služby, kromě přesných překladů bude Váš obsah přizpůsoben konkrétním hodnotám Vaší cílové skupiny.

Bez SEO překladů Váš web klienti nenajdou

Web může být kvalitně přeložen a lokalizován, ale ani to stále nemusí stačit k úspěšnosti, pokud nebude generovat návštěvnost a konverze. Skvěle vyladěné SEO v českém jazyce neznamená, že i přeložený web bude mít ve vyhledávačích vyhráno. Při implementaci překladu webu je tedy důležité uplatnit osvědčené postupy SEO znovu.

Klíčová slova, která jsou hojně vyhledávána v češtině, mohou v jiném jazyce fungovat úplně jinak. SEO překlady, které jsou součástí profesionálního překladatelského projektu, zahrnují nový průzkum klíčových slov v každém jazyce a jejich následnou implementaci do všech částí webu.

Uplatnění osvědčených SEO postupů pro každý jazyk, do něhož jsou webové stránky překládány, Vám pomůže umístit se na předních pozicích vyhledávačů, zlepšit viditelnost webu, a tím pádem také jeho návštěvnost.

Překlad webu změní rozvržení stránky

To, že je důležité mít dobře navržený web, který má moderní a uživatelsky přívětivý design, aby udělal na návštěvníky dobrý dojem, je Vám nejspíš jasné. Totéž ale platí pro typografii. Přemýšleli jste nad tím, jak překlad webu ovlivní rozvržení textu?

Různé jazyky zabírají na stránce různé množství místa, a to jak horizontálně, tak někdy i vertikálně. To znamená, že překlad a design musí být často plánovány v tandemu. Rozvržení stránky (layout) může být nutné upravit tak, aby vyhovovalo přeloženému textu. Překladatel se může pokusit minimalizovat rozšiřování a zkracování textu úpravou výběru slov a frází při zachování původního sdělení, ale ne vždy je to možné. 

Pokud teprve zakládáte vícejazyčný web, je nejlepší tomu layout webové stránky přizpůsobit na samém začátku. Pokud Vaše webová prezentace již v jednom jazyce existuje, bude pravděpodobně nutné zvážit jisté úpravy, aby výsledný vzhled vyhovoval překladu. Z tohoto důvodu je nejlepším řešením spolupracovat s poskytovatelem překladatelských služeb od samého začátku.

Shrnutí na závěr

Překlad webových stránek je složitý proces, proto se rozhodně vyplatí svěřit tento úkol profesionální překladatelské agentuře s bohatými zkušenostmi. Ta Vám zaručí, že webová stránka bude přeložena přesně a spolehlivě. Jednou z takových agentur je Didacticus, kde Vám zajistíme profesionální překlady nejen webových stránek. Neváhejte nás proto nezávazně kontaktovat.

Pin It on Pinterest

Share This