Terminologický slovník a glosář – k čemu se hodí?

Mít vlastní firemní terminologický slovník nebo glosář je v dnešní době velkou výhodou. A my vám povíme proč. Nejprve se ale podívejme na význam těchto slov.

V tomto článku se dozvíte

 • Co je terminologický slovník
 • Příklady terminologických slovníků
 • Co je glosář
 • Příklady glosářů
 • Proč firmy využívají terminologický slovník a glosář
 • Terminologický slovník v překladatelství
 • Výhody použití glosáře při překladu
glosář

Co je terminologický slovník?

Terminologický slovník je ucelený slovník pojmů (často specifických pro daný obor či oblast). Jednotlivé instituce a firemní subjekty je vytváří pro lepší orientaci a správné pochopení termínů, které jsou s daným oborem spojeny. V překladatelské praxi se terminologický slovník vždy používá pro konkrétního klienta, což napomáhá k ucelení a jednotnosti jazykové terminologie.

Příklady terminologických slovníků

Co je glosář?

Pod glosářem si lze představit hned několik věcí. Může to být středověký slovník, seznam glos nebo seznam slov doložených ve staré památce.  

Nejčastěji se však jedná o slovník s výkladem nejasných slov – popřípadě i s jejich překlady. 

Glosář poskytuje výklad slov, pojmů nebo zkratek, jejichž význam není úplně jednoznačný. Jde vlastně o takový terminologický slovník

Příklady glosářů 

Proč firmy využívají terminologický slovník a glosář

Instituce a firmy vytváří své terminologické slovníky především pro dobrou orientaci v  jejich oboru. Je důležité, aby s těmito slovníky pracoval každý, kdo vytváří nejrůznější firemní materiály. Existence glosáře pak může dost výrazně ovlivnit kvalitu těchto firemních textů. Je totiž důležité, aby firma vystupovala navenek jednotně a měla jednotnou identitu.

Terminologickým slovníkem se dá předejít různých chybným prezentacím či nepochopení. 

Terminologický slovník se poté může využít při vytváření webových stránek, manuálů k výrobkům, návodů ke strojům, či propagačních materiálů. 

Terminologický slovník v překladatelství

Terminologický slovník je velice vhodné využívat i v překladatelství. Může se totiž stát, že překladatel dané slovo přeloží v rámci lingvistiky správně, ale významově se pro firmu nehodí. Následující příklad tento problém krásně ilustruje.

Firma chce přeložit firemní materiály, ve kterých používá slovo „composition“. Častým překladem do češtiny je „kompozice“, firma si ale v  terminologickém slovníku výslovně přeje překládat toto slovo jako „směs“. 

Často se také v glosářích uvádějí správné názvy a překlady pozic ve firmě, zkratek či různých názvů. Pokud terminologický slovník využíváte, je třeba ho často aktualizovat. Díky tomu budou překlady kvalitnější a prezentace instituce či firmy bude jednotná a správná. 

Překladatelská agentura nahraje terminologický slovník do překladatelského programu a následně bude překladatelům v případě překladu slov ze slovníku nabízet váš termín.

Výhody použití glosáře při překladu

Terminologické slovníky jsou při překladu vhodné pro všechny firmy, které chtějí zachovat vlastní terminologii v rámci firemní identity. Zejména užitečné jsou pak také ve vysoce technických oborech, jako jsou právní předpisy nebo popisy lékárenských pomůcek.

Glosáře pomáhají podporovat srozumitelnost a konzistentnost terminologie vyžadované v těchto odvětvích. Terminologické slovníky jsou tedy vysoce hodnotným nástrojem v překladatelské praxi. Přestože používání překladového slovníku má mnoho výhod, tyto tři jsou nejdůležitější:

 • Úspora nákladů: díky opakujícím se termínům, které jsou součástí terminologického slovníku, mohou překladatelé standardizovat některé části překladatelského procesu a eliminovat zbytečné výdaje. Konzistentní překlady také znamenají, že bude u budoucích překladů možné využít překladovou paměť a proces překladu urychlit, s čímž opět souvisí snížení nákladů na překlady.
 • Časová efektivita: když lingvisté mají ihned jasno v tom, jak některé termíny potřebujete přeložit, celý proces překladu se znatelně zrychlí. Kromě toho terminologický slovník pomáhá eliminovat časově náročné, a tím pádem i nákladné, přepracování.
 • Zachová identitu značky: jak už zaznělo výše, glosář umožňuje zachovat terminologii, kterou využíváte v komunikaci Vaší značky. Důsledný překlad veškerých výrazů zajistí, že Vaši zákazníci budou moci Vaše sdělení vždy identifikovat. Glosář při překladu tedy hraje zásadní roli pro zachování identity Vaší značky.

Jak vytvořit terminologický slovník

Vytvoření glosáře nemusí být příliš vůbec zatěžující. Postačí Vám využití MS Excel. Vyberte seznam technických termínů, které se vztahují k vaší společnosti a které chcete zahrnout do glosáře. Tyto termíny mohou zahrnovat názvy produktů, zkratky i některá běžná slova, která mají souvislost s Vaší značkou nebo Vašimi produkty. Kromě technických výrazů může slovník obsahovat také názvy a výrazy chráněné ochranou známkou. Postupovat můžete následovně:

 • Krok 1: první řádek budou tvořit zkratky jazykových mutací (např. cz, en apod.)
 • Krok 2: do prvního sloupce napište všechny termíny v originálním jazyce, pravděpodobně tedy v češtině
 • Krok 3: slova, která je možná skloňovat nebo z nich tvořit množná čísla rozdělte svislou čarou v místě, kde dochází k ohýbání slova (například takto: dat | a)
 • Krok 4: do vedlejších buněk napište synonyma těchto slov
 • Krok 5: do dalších buněk vkládejte termíny v cílovém jazyce

Mějte však na paměti, že glosáře slouží jako pomůcka při překladu, takže byste do něj neměli přidávat obrovské množství obsahu. Zvažte pouze tu terminologii, která přímo souvisí s vaší společností, produkty a Vaším brandem.

Potřebujete přeložit důležité firemní dokumenty? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Pin It on Pinterest

Share This