Terminologický slovník a glosář – k čemu se hodí?

Mít vlastní firemní terminologický slovník nebo glosář je v dnešní době velkou výhodou. A my vám povíme proč. Nejprve se ale podívejme na význam těchto slov.

glosář

Terminologický slovník 

Terminologický slovník je ucelený slovník pojmů (často specifických pro daný obor či oblast). Jednotlivé instituce a firemní subjekty je vytváří pro lepší orientaci a správné pochopení termínů, které jsou s daným oborem spojeny. 

Příklady terminologických slovníků: 

Glosář 

Pod glosářem si lze představit hned několik věcí. Může to být středověký slovník, seznam glos nebo seznam slov doložených ve staré památce.  

Nejčastěji se však jedná o slovník s výkladem nejasných slov – popřípadě i s jejich překlady. 

Glosář poskytuje výklad slov, pojmů nebo zkratek, jejichž význam není úplně jednoznačný. Jde vlastně o takový terminologický slovník

Příklady glosářů: 

Terminologický slovník a glosář v praxi 

Instituce a firmy vytváří své terminologické slovníky právě pro dobrou orientaci v  jejich oboru. Je důležité, aby s těmito slovníky pracoval každý, kdo vytváří nejrůznější firemní materiály. Existence glosáře pak může dost výrazně ovlivnit kvalitu těchto firemních textů. Je totiž důležité, aby firma vystupovala navenek jednotně a měla jednotnou identitu. Terminologickým slovníkem se dá předejít různých chybným prezentacím či nepochopení. 

Terminologický slovník se poté může využít při vytváření webových stránek, manuálů k výrobkům, návodů ke strojům, či propagačních materiálů. 

Překlady a terminologický slovník 

Terminologický slovník je velice vhodné využívat i v překladatelství. Může se totiž stát, že překladatel dané slovo přeloží v rámci lingvistiky správně, ale významově se pro firmu nehodí. Následující příklad tento problém krásně ilustruje. 

Firma chce přeložit firemní materiály, ve kterých používá slovo „composition“. Častým překladem do češtiny je „kompozice“, firma si ale v  terminologickém slovníku výslovně přeje překládat toto slovo jako „směs“. 

Často se také v glosářích uvádějí správné názvy a překlady pozic ve firmě, zkratek či různých názvů

Pokud terminologický slovník využíváte, je třeba ho často aktualizovat. Díky tomu budou překlady kvalitnější. Dále také bude prezentace instituce či firmy jednotná a správná. 

Potřebujete přeložit důležité firemní dokumenty? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Pin It on Pinterest

Share This