Jazykové prostředky (figury a tropy)

Při učení jazyka není nejsložitější naučit se konkrétní slova a jejich významy. Vcelku rychle a bezproblémově se zpravidla zvládneme naučit, že pozdrav je v češtině ahoj, anglicky hello, německy hallo nebo italsky ciao.

Problémy však mohou nastat, když je potřeba naučit se používat správnou skladbu vět, časy nebo jazykové prostředky. Právě jazykovým prostředkům se budeme věnovat v tomto článku.

V článku naleznete:

  • co jsou jazykové prostředky,
  • k čemu nám jazykové prostředky slouží,
  • tropy a figury.
jazykové prostředky

Co jsou jazykové prostředky?

Přestože slovo prostředky nám může napovídat, že by mohlo jít o nějaké materiální zajištění jazyka, není to pravda. Jazykové prostředky nejsou peníze, které platíme autorům jazyků za jejich užívání, nejsou to dokonce ani prostředky, které nám napomáhají jazyk užívat (naše mluvidla, písmo apod.).

Jedná se o nepřímá pojmenování skutečnosti, zvláštní jazykové obraty či různé slovní hříčky.

K čemu jazykové prostředky slouží?

Jazykové prostředky nám přinášejí značné množství komplikací, a to zejména ve chvílích, kdy se je učíme rozeznat – ať už v mateřštině či cizím jazyce. Když někdo řekne, že jsme světlem jeho života, musíme to umět správně dešifrovat a pochopit, co tím měl básník na mysli. Proč si to ale děláme? Proč nemůžeme zkrátka používat jednoduché a srozumitelné věty? Nebyl by poté svět jednodušší?

Jednodušší by svět nepochybně byl, stal by se ale také smutnějším, nudnějším a mnohem méně zajímavým. Význam Romea a Julie by nebyl takový, pokud by Shakespeare v několika jednoduchých větách napsal, že se dva lidé milovali a zemřeli. Mistr Yoda by nemluvil jako Mistr Yoda. Neměli bychom písně, dětské říkanky, pohádky, dvojsmysly… i všední rozhovor by tak v konečném důsledku působil roboticky, nezajímavě.

Zjednodušeně řečeno jsou pro nás tedy jazykové prostředky tím, co dělá jazyk, jeho kulturu a často ostatně i oblast všedního života zajímavějším.

Mimo zmíněné zpestřování nám jazykové prostředky mohou v různých oblastech života i pomáhat – v podobě mnemotechnických pomůcek nám usnadňují učení, v podobě písní mohou uspat dítě či uklidnit člověka atd.

Tropy a figury

A jaké že tedy přesně známe jazykové prostředky? Rozlišujeme figury a tropy.

Jak poznáme figury?

S figurami se setkáme především (ne ale výlučně) v umělecké literatuře, převážně pak v poezii. Jedná se o literární prostředek založený hře s jazykem po jeho formální stránce.

Často jsou to různá opakování, vypouštění hlásek/slov či např. změna slovosledu. Obecně se dá říci, že figuru často poznáme na první pohled. V tabulce níže uvádíme některé používané figury i s jejich vysvětlením.

figuravysvětlení
aliteraceopakování stejných hlásek na začátcích slov
anaforaopakování slov na začátku veršů
epiforaopakování slov na konci veršů
epizeuxisopakování slov v jednom verši
inverzezměněný slovosled
řečnická otázkaotázka, na níž nečekáme odpověď
eufemismuspřikrášlení
dysfemismuszhrubění
elipsavypouštění slov, která si lze domyslet

Tabulku si můžete také stáhnout a mít ji vždy při ruce!

Jak poznáme tropy?

S tropy je to o něco složitější, a to zejména z toho důvodu, že je na první pohled poznáme jen zřídka. Nemají totiž pokaždé stejný tvar a vycházejí z významové složky jazyka. Situace je ještě o něco komplikovanější při použití v cizím jazyce, jelikož tropy nejsou ve všech jazycích totožné.

V České republice tedy např. řekneme: “Zlom vaz,” od anglicky mluvících jedinců však uslyšíme: “Break a leg.” A to jsme u rozšířených tropů, pochopitelně existují i obrazná pojmenování, která nemusí mít svůj protějšek v dalších jazycích – tam pak začínají skutečné problémy.

Je tedy bohužel často potřeba se takové výrazy zkrátka naučit, jelikož doslovný překlad v tomto případě rozhodně není tím správným krokem.

Stejně jako u figur předkládáme tabulku s některými vybranými používanými tropy.

tropusvysvětlení
metaforapřenesení významu na základě vnější skutečnosti
metonymiepřenesení významu na základě vnitřní souvislosti
personifikacepolidštění
přirovnánípřirovnání k něčemu, často za použití „jako“
epitetonbásnický přívlastek
oxymóronnesmyslné spojení slov
ironieopak toho, co si skutečně myslíme

Nevíte si rady s překladem nějakých jazykových prostředků?

Kontaktujte nás.

Pin It on Pinterest

Share This