Doslovný překlad

Doslovný překlad se zaměřuje na přesný překlad jednotlivých vět, ale zcela opomíjí význam celé fráze, věty či souvětí. Zajímá vás, kdy se doslovný překlad využívá, nebo jak humorný někdy může být?

Doslovný překlad

Co je doslovný překlad?

Doslovný překlad nebo také mechanický překlad je způsob, kterým se překládá slovo od slova v pořadí, v jakém jdou po sobě ve zdrojovém jazyce. Nebere tedy ohled na použití slov ve frázi, kontextu, ani na přenesený význam slova. V teorii překladu se pro tento výraz rovněž používá termín metafráze nebo parafráze.

Takový překlad bude většinou znít velmi nepřirozeně a nejspíš nebude vůbec dávat smysl, jelikož nerozlišuje významové odlišnosti slov v závislosti na kontextu. Smysl bude dávat pouze v případě, že stavba věty bude identická v obou jazycích.

Využití doslovného překladu

Metoda překladu slovo od slova, jak jsme si uvedli výše, je úzce vázána na úroveň slova. Při použití této metody překladatel pouze hledá ekvivalentní slovo zdrojového jazyka v cílovém jazyce a vyhledávání není spojeno s kontextem.

Metodu překladu slovo od slova lze dobře aplikovat pouze tehdy, je-li struktura zdrojového jazyka stejná jako struktura cílového jazyka. Například ve větě „Opravdu mám rád psaní“ (I really like writing). V translatologii překladatelé používají doslovné překlady zejména pro technické překlady právních, vědeckých nebo technických textů, kde je zásadní zachovat přesný význam veškerých slov.

Strojové překlady

Dřívější strojové překlady byly doslovným typem překladů známé, protože jednoduše vytvářely databázi slov a jejich překladů. Pozdější pokusy využívaly běžné fráze, které vedly k lepší gramatické struktuře a zachycení idiomů, ale mnoho slov zůstalo v původním jazyce.

Systémy, které dnes používáme, jsou založeny na kombinaci technologií a aplikují algoritmy pro korekci přirozeně znějícího překladu. Strojový překlad dnes využívají i některé překladatelské agentury. Ty však nejprve vytvoří hrubý překlad, který je následně opraven a doladěn profesionálním překladatelem.

Doslovný překlad v beletrii

Doslovný překlad může ale také označovat překlad, který přenáší přesný význam původního textu, ale nesnaží se vyjádřit jeho styl nebo poezii. Je však velký rozdíl mezi doslovným překladem básnického díla a překladem prózy. Doslovný překlad poezie může být spíše v próze než ve verších, ale zároveň může být bez chyb. V poezii se naopak často využívá volný překlad, který dbá na zachování stylu a veršů, nikoli na přesný význam slov.

Doslovné překlady idiomů

Doslovný překlad idiomů je poměrně často zdrojem vtipů a pobavení nejen mezi překladateli. Následující slavný příklad byl často vyprávěn jak v kontextu začínajících překladatelů, tak v kontextu strojového překladu.

Věta, která zní „The spirit is willing, but the flesh is weak“, byla přeložena do ruštiny a poté zpět do angličtiny. Výsledkem bylo „Vodka je dobrá, ale maso je shnilé.“ Obecně se má za to, že jde pouze o zábavnou historku, a ne o faktický odkaz na skutečnou chybu strojového překladu. Můžeme si však uvést ale i některé české humorné doslovné překlady anglických idiomů.

 • Zeleninová obloha – vegetable sky
 • Škoda mluvit – damage to speak
 • Nebuď labuť – don’t wake up a swan
 • odpočívej v pokoji – relax in the living room
 • kde se vzala, tu se vzala – where she married herself, here she married herself
 • nezvratná pravda – unvomitable thruth
 • kabelová televize – hand-bag TV
 • spodní prádlo – from-under-her laundry
 • tažní ptáci – pulling birds
 • trávicí ústrojí – poisoning mechanism
 • výběrové řízení – selective driving
 • vinné sklepy – guilty basements
 • párek milenců – sausage of lovers
 • je mazaná jako liška – she is lubricated like a fox
 • vrhl na ni dlouhý pohled – he vomitted a long postcard on her
 • tvé oči září – your eyes September
 • necítím se dnes ve své kůži – I am not smelling myself in my leather today
 • máš po ptákách – you have after birds
 • válí si šunky – he rolls his hams
 • podělal se – he afterdid himself
 • sekal dobrotu – he cut the goodness
 • moje drahá přitelkyně – my expensive girlfriend

Přečtěte si také

Překlad textů

Překlady online

Pin It on Pinterest

Share This