Nejznámější latinské citáty (i s překlady): znáte je všechny?

Mnoho celosvětově známých citátů pochází z latiny. Kolik z nich znáte? Ověřte si své znalosti při čtení tohoto článku. Citáty jsme rozdělili do dvou kategorií. 

Konkrétně tu najdete:  

  • Citáty o životě v latině 
  • Latinské motivační citáty 
latinské citáty

Citátů není nikdy dost – podívejte se také na náš článek o anglických citátech. Všechny jsou přeložené do češtiny, takže je můžete využít také pro studiu angličtiny.  

Latinské citáty o životě 

Přestože jsou tyto citáty stovky let staré, jsou tak nadčasové, že se dají vztáhnout také na současný život. Posuďte sami.  

LATINSKÝ CITÁT ČESKÝ PŘEKLAD 
Veni, vidi, vici.  – GAIUS IULIUS CAESAR  Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. 
 Homo homini lupus.  – PLAUTUS  Člověk člověku vlkem. 
Cogito ergo sum.  – RENÉ DESCARTES  Myslím, tedy jsem.  
Omnis habet sua dona dies.  – MARTIALIS  Každý den má své dary. 
Scio me nihil scire. – SÓKRATÉS  Vím, že nic nevím. 
 Amicus certus in re incerta cernitur. – CICERO  Jistého přítele poznáme v nejisté době.  
Memento mori.  Pamatuj na smrt. 

Motivační citáty z latiny

Mnoho inspirujících citátů je původně z latiny, podívejte se na jejich příklady. 

LATINSKÝ CITÁT ČESKÝ PŘEKLAD 
Carpe diem. – HORATIUS  Užívej dne. 
Dum spiro spero.   – CICERO  Dokud dýchám, doufám. 
Labor omnia vincit improbus. – VERGILIUS  Urputná práce vše zmůže. 
Inter vepres rosae nascuntur.  – AMMIANUS MARCELLINUS  Mezi trním se rodí růže. 
Audacem fortuna iuvat. – VERGILIUS  Odvážnému štěstí přeje. 
Dimidium facti, qui coepit, habet.  – HORATIUS  Kdo začal, půl díla vykonal. 
Gaudeamus igitur.  Radujme se tedy. 

Latinských citátů existuje opravdu mnoho, do jednoho článku by se tedy rozhodně nevešly. Další inspiraci pak můžete najít například tady. Náš výběr vás snad obohatil a třeba vám vnesl nový pohled na život.  

Potřebujete přeložit citát z latiny do češtiny?

Kontaktujte nás.

Pin It on Pinterest

Share This