Parafa

Parafa, neboli podpisová značka. Zajímá vás, k čemu slouží a kdy ji potřebujete? V tomto článku vás seznámíme se všemi potřebnými informacemi.

parafa

Co je parafa?

Parafa je jinými slovy podpisovou značkou osoby na úředních dokumentech. V podstatě se jedná o zjednodušený podpis jména a příjemní, často v podobě iniciál, který slouží k označování přečtených stránek dokumentu jakožto vyjádření souhlasu. Parafu nelze nahradit razítkem.

Parafa je rovněž termín označující předběžný podpis státníků pod projednávaný dokument, jako je mezinárodní smlouva, konvence apod., předtím, než bude odsouhlasen vládou a následně slavnostně podepsán.

Rozdíl mezi parafou a podpisem

Zatímco parafa označuje zjednodušenou podpisovou značkou, podpisem se míní ručně psané jméno osoby v plném znění, která jej napsala. Podpis lze uplatnit ke stejnému účelu jako parafu, čili ke schválení a přijetí dokumentu. Je-li ovšem vyžadováno prokázání totožnosti či ověření autenticity dokumentu, musí být dokument opatřen vlastnoručním podpisem.

Parafování

Parafování je výraz pro označování dokumentů vlastní rukou. Parafování se primárně využívá k ochraně několikastránkových dokumentů před rozebráním a zároveň prokazuje souhlas osoby s obsahem, který předkládá odpovědnému právníkovi, případně překladateli.

Parafa se umísťuje v levém dolním okraji na aktových kopiích písemností. Parafování může provést tentýž člověk, který dokument vyhotovil, čímž odpovídá za formální a věcnou správnost listiny.

Pokud by dokument nebyl opatřen parafou, pravděpodobně by jej následně příslušná osoba nepodepsala. Za opatření písemnosti předepsanými podpisy a parafami odpovídá zpracovatel písemnosti.

Kdy potřebujete parafovat dokumenty?

Parafování není povinné, neboť je volbou tvůrce dokumentu. Písemné smlouvy, které výslovně stanoví povinnosti a závazky dvou nebo více stran vůči sobě navzájem, se označují jako formální smlouvy. U formálních písemných smluv se někteří dodavatelé mohou rozhodnout použít parafu k dalšímu zabezpečení svého dokumentu.

Obecně řečeno, parafování dokumentu stvrzuje podmínky, které byly dohodnuty v případě pozdějších změn nebo jakýchkoli pokusů o změnu podmínek. Ne každá smlouva využívá parafování svých stránek. Existují však případy, kdy to lze doporučit.

Dokumenty nemusí obsahovat parafy, nicméně je tato možnost vždy k dispozici, pokud chcete u důležitých smluv zaručit nějaké zvláštní zabezpečení. Jako někdo, kdo vytváří smlouvu, můžete zvážit parafování několika stránek nebo všech. Tuto možnost je vždy lepší projednat s odborným právníkem při sepisování smlouvy.

Parafování některých stránek

V některých případech nemusí mít smlouvy parafu na všech stránkách. Účastníci smlouvy se mohou rozhodnout nechat své dokumenty parafovat pouze na určitých stránkách. Tento přístup lze použít u dlouhých smluv, kde pouze několik stránek obsahuje zásadní informace.

Například smlouva o komerčním pronájmu může obsahovat dlouhý počet stran. Pouze několik vybraných stránek, těch nejdůležitějších, však může vyžadovat parafu pro objasnění její vymahatelnosti.

Pin It on Pinterest

Share This