Tlumočnická doložka

Tlumočnická doložka je nedílnou součástí úředního předkladu provedeného soudním tlumočníkem. Zajímá vás, kdy ji můžete potřebovat a jak si ji obstarat?

Co je tlumočnická doložka?

Tlumočnickou doložku lze definovat jako osvědčení o provedení překladu soudním tlumočníkem-překladatelem, který byl do funkce jmenován krajským soudem. Doložka tedy zároveň stvrzuje, že se pořízený úřední překlad shoduje s původním zněním originálního dokumentu.

Tlumočnická doložka se stává nedílnou součástí překladu a je na pevno svázána s překladem a originálním dokumentem (případně jeho úředně ověřenou kopií), k nimž je připojena. Forma tlumočnické doložky je kodifikována. Je opatřena kulatým razítkem, jménem tlumočníka, typem překladu, datem a číslem, které se zapisuje do tlumočnického deníku.

Kdy je vyžadována tlumočnická doložka?

Budete-li muset na českých úřadech předložit dokumenty, které nejsou v českém jazyce, nebo naopak budete jednat s úřady v zahraničí, budete potřebovat soudní překlad opatřený tlumočnickou doložkou. Mezi nejčastější případy, kdy je nutný překlad s tlumočnickou doložkou, patří následující:

  • Překlady osobních dokumentů v zahraničí (rodný list, občanský průkaz, oddací list, vysokoškolský diplom apod.)
  • Překlady právnických listin (smlouva, závěť, žaloba apod.)
  • Svatba s cizincem nebo sňatek v jiné zemi
  • Zaměstnání v cizině
  • Účast u zahraničního soudu
  • Jednání s cizineckou policií
  • Ověření zahraničního pobytu
  • Příjem důchodu v zahraničí

Co potřebujete k vyhotovení tlumočnické doložky?

K překladu opatřeného tlumočnickou doložkou budete v první řadě potřebovat originální znění dokumentu nebo jeho notářsky ověřenou kopii. Tu je vhodné vyhotovit v případě, že si originální dokument budete chtít ponechat pro další využití, jedná-li se zejména o osobní dokumenty a právní listiny.

Pokud je překlad určen k využití v zahraničí, musí kopii dokumentu ověřit přímo notář, nikoli tajemník notáře ani jiné orgány. Ověřené kopie vyhotovené na pobočkách Czech POINT nebo českých úřadech nemají příslušnou validitu na mezinárodní úrovni.

Dalším krokem je vyhledat soudního tlumočníka, nebo se obrátit na překladatelskou agenturu, která vám soudní překlad s tlumočnickou doložkou zajistí. Rovněž se nezapomeňte informovat o tom, zda úřady jednotlivých zemí nevyžadují také apostilu nebo superlegalizaci, což je vyšší ověření překladu.

Kde vám stačí soudní doložka?

Samotná soudní doložka vám bude stačit pouze v zemích Evropské unie a členských státech mezinárodní smlouvy o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Apostilu budete potřebovat do zemí, které jsou signatáři Úmluvy o apostile. Soudně ověřený překlad s tlumočnickou doložkou se vždy předává osobně. Nelze jej tedy zasílat elektronickou poštou jako jiné překlady.

Pin It on Pinterest

Share This