Je poledne 12 p.m., nebo 12 a.m.?

Čas bývá problematický. Nejen proto, že neustále běží vpřed a přidává nám nechtěné vrásky a roky. Poměrně komplikovaný je často i jeho zápis, a to zejména v angličtině, ačkoli se může zdát, že problém přichází tam, kde bychom to nečekali – dokud na něj nenarazíme. Pojďme si tedy zopakovat, jak to je se zápisem času v angličtině.

Obsah článku:

  • jak se v angličtině zapisuje čas,
  • formát anglického času,
  • am / pm,
  • půlnoc a poledne.
12 p.m., nebo 12 a.m.

Jak je to se zápisem času v angličtině

Čas naštěstí i v anglicky mluvících zemí funguje stejně jako u nás. Neběží pozpátku, den má 24 hodin, hodina 60 minut a minuta 60 sekund. Stále jsme na zemi a při pohledu na klasické analogové hodiny dokážeme vyčíst, kolik je hodin.

Naučit se musíme, že hodiny oznamujeme následujícím způsobem:

  • It’s 7 o’clock.

A že neříkáme půl dvanácté, ale půl po jedenácté, tedy:

  • Half past six.

To zpravidla nebývá problém.

Formát anglického času

Mírně nemilé může být ovšem to, že v zemích bývalého Britského Impéria běžně funguje 12hodinový časový formát, nikoli 24hodinový užívaný u nás. Tím pádem i na digitálních hodinách nalézáme pouze čísla od 1 do 12. Den je v tomto formátu rozdělen do dvou 12hodinových period – dopolední a odpolední.

Pokud se nad tím člověk zamyslí, není vlastně tento způsob zcestný – analogové hodiny koneckonců mají také pouze 12 hodin. Na druhou stranu je pro nás 24hodinový formát jednodušší v tom, že není třeba rozlišovat denní dobu, čímž se můžeme ušetřit případných zmatků.

12 p.m., nebo 12 a.m.

a.m. / p.m.

Protože ale denní dobu angličtina rozlišuje, pojďme si ony zmíněné 12hodinové periody přiblížit. Označujeme je jako a.m. a p.m.

Platí přitom, že a.m. zastupuje periodu dopolední. Vychází z latinského ante meridiem, což překládáme jako před polednem, příp. dopoledne, v angličtině pak before midday.

Na p.m. pak zůstává role periody následující, odpolední. Její latinské označení je post meridiem neboli po poledni neboli odpoledne, v angličtině after midday.

Půlnoc a poledne

Na 12hodinový formát se dá nakonec taky zvyknout, jen nad tím člověk musí občas přemýšlet. Problém ale nastává v momentě, kdy chcete tímto způsobem zapsat půlnoc či poledne.

Teoreticky přeci poledne není před polednem ani po poledni. Takže bude u půlnoci p.m. a u poledne a.m.? Nebo naopak? Nebo je to jedno? Nebude tam nic? Toto dilema si vyloženě říká o slovíčkaření, přičemž je velmi těžké mít – nebo nemít – pravdu.

V tomto dilematu to každopádně obvykle funguje tak, že pokud je to poledne, užijeme 12 p.m., u půlnoci pak 12 a.m. Protože se ale stává, že někde se čas zapisuje jinak, je lepší, pokud to jde, zkrátka používat označení noon (poledne) a midnight (půlnoc), případně 24hodinový formát.

Vše je také vysvětleno v tomto krátkém videu, případně není od věci problém zkonzultovat s profesionálním překladatelem, třeba s některým z naší agentury.

Přečtěte si také

Jak si vybrat online kurz angličtiny

Anglické idiomy

Pin It on Pinterest

Share This