Anglická přísloví a pořekadla

Pokud jste někdy v angličtině narazili na věty, které se vám zdály divné, špatně srozumitelné, nebo vám dokonce vůbec nedávaly smysl, pak se nejspíš jednalo o anglická přísloví a pořekadla. V tomto článku vám představíme nejčastěji používaná přísloví i pořekadla a jejich české ekvivalenty.

Anglická přísloví a pořekadla

Co jsou anglická přísloví?

Každý národ má vlastní sbírku přísloví, která určitým způsobem reflektují mentalitu dané kultury. Přísloví jsou ustálená slovní spojení, která přinášejí mravní poučení, obecnou pravdu, nebo zkušenost prostřednictvím obrazného přirovnání.

Anglická přísloví, neboli „proverbs“, jsou společná pro všechny anglicky mluvící země, takže na ně můžete běžně narazit během konverzace s anglickým mluvčím nehledě na jeho původ.

Překlad přísloví

Užití přísloví předpokládá, že znáte kontext sdělení, aniž by k němu bylo nutné dodat další doplňující vysvětlení. Právě i kvůli tomu přísloví obvykle nelze přeložit doslovně do jiného jazyka, neboť by nedávalo smysl.

V případě náročnějších textů plných přísloví a dalších chytáků je lepší se obrátit na překladatelskou agenturu. Zkušení překladatelé totiž zvládnou text nejen výborně přeložit, ale také ho upraví do čitelné a přirozené podoby pro rodilé mluvčí daného jazyka.

Anglická versus česká přísloví

angličtině si můžete povšimnout, že mnohá přísloví jsou českým ekvivalentům velmi podobná a někdy dokonce i totožná. Ne vždy tomu tak ale je. Uvedeme si zde proto příklad anglického přísloví, které je v češtině identické a zároveň takového, které se v těchto dvou jazycích zcela liší:

 • An old dog barks not in vain. – Starý pes neštěká nadarmo.
 • Don’t put all your eggs in one basket. Nevsázej vše na jednu kartu.

Co jsou anglická pořekadla?

Pořekadla, neboli sayings, se od přísloví odlišují především tím, že neobsahují mravní ponaučení a obecnou lidovou moudrost. Stejně jako pro přísloví však i pro pořekadla platí, že se jedná o ustálený obrazný výrok založený na lidské zkušenosti s charakterem uzavřené věty.

Pořekadlo se vždy váže na nějaký konkrétní případ či situaci a jeho hlavní funkcí je tyto situace hodnotit, často vtipným způsobem. Tímto žánrem lidové slovesnosti se mimo jiné zabývá disciplína zvaná paremologie.

Anglická versus česká pořekadla

Anglická pořekadla se podobně jako přísloví od těch českých mohou zcela nebo mírně lišit, ale také mohou být téměř totožná. Opět si uvedeme příklady:

 • Exception makes the rule. – Výjimka potvrzuje pravidlo.
 • Still waters run deep. – Tichá voda břehy mele.
 • First come first served. – Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Nejpoužívanější anglická přísloví a české ekvivalenty

Protože se s anglickými příslovími můžete běžně setkat v rozhovoru s anglickým mluvčím, měli byste si zapamatovat alespoň ty nejpoužívanější, abyste věděli, o čem je řeč. Pokud navíc i sami některá z nich použijete, uděláte zejména na rodilé mluvčí dojem a dáte jim najevo, že ovládáte jazyk na vyšší úrovni. Zde je seznam nejpoužívanějších přísloví.

 • Never put off till tomorrow what you can do today. = Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
 • Look before you leap. = Dvakrát měř, jednou řež.
 • Hunger is the best spice. = Hlad  je nejlepší kuchař.
 • The apple doesn’t fall far from the tree. = Jablko nepadá daleko od stromu.
 • As you sow, so shall you reap. = Jak kdo zaseje, tak také sklidí.
 • What goes around comes around. = Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
 • As you make your bed, so you must lie in it. = Jak si kdo ustele, tak si také lehne.
 • One swallow does not make a summer. = Jedna  vlaštovka jaro nedělá.
 • As you make your bed so you must lie on it. = Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
 • Birds of a feather flock together. = Vrána k vráně sedá, sobě rovného si hledá.
 • Better late than never. = Lépe pozdě, než nikdy.
 • A friend in need is a friend indeed. = V nouzi poznáš přítele.
 • Out of sight, out of mind. = Sejde z očí, sejde z mysli.
 • A change is as good as a rest. = Změna je život.
 • So many countries, so many customs. = Jiný kraj, jiný mrav.
 • He laughs best who laughs last. = Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
 • A barking dog seldom bites. = Pes, který štěká, nekouše.
 • Early bird catches the worm. = Ranní ptáče dál doskáče.
 • Make hay while the sun shines. = Kuj železo, dokud je žhavé.
 • A bird in hand is worth two in a bush. = Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
 • All is well that ends well. = Konec dobrý, všechno dobré.
 • Honesty is the best policy. = S poctivostí nejdál dojdeš.
 • There is no place like home. = Všude dobře, doma nejlépe.
 • Patience and time overcomes all things. Trpělivost růže přináší.

Zdroj: https://mytutorsource.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/A-friend-in-need-is-a-friend-indeed_sub-heading.jpg

Nejpoužívanější anglická pořekadla a české ekvivalenty

Protože ani pořekadla nezůstávají v každodenním rozhovoru stranou, bude se vám hodit znát i některá z nich. Níže proto naleznete seznam často používaných anglických pořekadel.

 • If anything can go wrong, it will. = Jestli se má něco pokazit, tak se to pokazí.
 • The pitcher goes so often to the well that it is broken at last. = Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 • Who chatters to you, will chatter of you. = Kdo drbe s tebou, bude drbat i tebe.
 • No rose without a thorn. = Není růže bez trní.
 • The bread never falls but on its buttered side. = chléb padne vždy namazanou stranou dolu.
 • An Englishman’s home is his castle. = Můj dům, můj hrad.
 • No flying from fate. = Osud je osud.
 • Like father like son. = Jaký otec, takový syn.
 • Blood is thicker than blood. = Krev se nezapře.
 • Tell me what company you keep and I will tell you, who you are. = Řekni mi, kdo jsou tví přátelé, a já ti řeknu, kdo jsi ty.
 • Variety is the spice of life. = Změna je život.
 • Better late than never. = Lepší pozdě než nikdy.
 • Customs make all things easy. = Zvyk je železná košile.
 • Exception makes the rule. = Výjimka potvrzuje pravidlo.
 • It would be like carrying coal to Newcastle. = Je to jako nosit dříví do lesa.
 • You can never tell. = Jeden nikdy neví.
 • Man proposes, God disposes. = Člověk míní, život mění.
 • Lucky at cards, unlucky in love. = Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.
 • God heals, and the physician has the thanks. = Lékař léčí a Bůh uzdravuje.

Pin It on Pinterest

Share This