Homonyma a homonymie

Homonymum je termín, který asi každý někdo slyšel, ne úplně každý jej ale dokáže přesně oborově zařadit nebo popsat. Přitom to není nic komplikovaného! Přesvědčte se o tom s námi v tomto článku, kde se dozvíte:

  • co je homonymum,
  • které typy homonym rozeznáváme,
  • jaký (pokud vůbec nějaký) je rozdíl mezi homonymií a polysémií,
  • jak vypadají některá konkrétní homonyma v angličtině.
homonyma

Co je homonymum?

Vzhledem k tomu, že se pojmem zajímáme právě tady u nás, je asi víceméně jasné, že homonyma budou nějak souviset právě s lingvistikou čili jazykem.

Termín pochází z řečtiny a je složen ze slov homos (= stejný) a onoma (= jméno). Jedná se o slovo, které má stejnou podobu jako slovo jiného významu i původu. V češtině takových slov máme pár, hojně se ale vyskytují např. právě v angličtině či francouzštině.

I kvůli homonymům je vhodné vždy sledovat kontext konverzace, případně jako mluvčí uvádět věci na pravou míru. Záměnou významů často dochází v lepším případě ke komickým situacím, někdy ale situace tak šťastná být nemusí.

Když např. nabídnete kamarádovi, že s vámi může přespat na koleji, je ideální, aby pochopil, že cesta povede na ubytovací zařízení – v jiném případě ho můžete mírně vyděsit a noc nakonec strávit v zařízení jiného typu.

Homonymie x polysémie

Polysémantická slova jsou slova mnohoznačná, což na první pohled může znít velmi podobně, ne-li stejně, jako homonyma (tedy slova, která ač mají jiný význam, vypadají stejně).

Skutečně se ovšem nejedná o synonyma. Rozdíl spočívá v tom, že slova mnohoznačná se neshodují náhodou, mají mezi sebou souvislost, často v důsledku historie, vývoje a posunem významů.

Podobnost u homonym je však naopak čistě náhodná.

Chápeme, že rozdíly mezi těmito pojmy mohou být občas minimální, tápeme zde spíše v oblasti slovíčkaření, bohužel už to tak ale je a je třeba dát si na to případně pozor, ačkoli je samozřejmě pravda, že v běžném životě vás nikdo z rozdílů mezi polysémií a homonymií pravděpodobně zkoušet nebude.

Rozdělení homonym

Homonyma dělíme dle toho, v čem všem se shodují. V úplném základu tak můžeme mít homonyma:

  • pravá – shodují se ve výslovnosti i grafické podobě,
  • nepravá – shodují se buď pouze ve výslovnosti, nebo pouze v grafické podobě.
pravé homonymum význam grafická podoba výslovnost
nepravé h. – homofon význam grafická podoba výslovnost
nepravé h. – homograf význam grafická podoba výslovnost

1. Pravá homonyma

Pravých homonym nalezneme v angličtině asi nejméně, jsou to slova, která se úplně stejně píší i vyslovují, přestože každé z nich znamená něco úplně jiného.

homonymum význam I význam II
fine pokuta dobrý, jemný
lean opřít se, naklonit se hubený, chudý

2. Nepravá homonyma

Jakmile ale nesouhlasí buď grafická podoba slov nebo jejich výslovnost, jedná se o homonyma nepravá. Ta se pak dále dělí na další dvě skupiny, a to úplně logicky podle toho, ve kterém aspektu se shodují.

Homofony (homophones)

O homofony se jedná v případě, že se slova shodují ve výslovnosti, ale ne graficky.

homofon grafická podoba + význam I grafická podoba + význam II
[wiːk] week = týden weak = slabý
[eɪt] eight = osm ate = snědl
[naɪt] knight = rytíř night = noc
[ˈsɪərɪəl] cereal + cereálie seriál = série

Homografy (homographs)

Naopak pokud je výslovnost jiná a grafická podoba stejná, jedná se o homografy.

homograf výslovnost + význam I  výslovnost + význam II
lead [li:d] = vést [led] = olovo
bow [bau] = podvolit se [bəu] = luk
tear [teə] = roztrhat [tiə] = slza
wind [waind] = klikatit se [wɪnd] = vítr

Přečtěte si také:

Pin It on Pinterest

Share This