Jak psát správně datum?

Máte pocit, že jste viděli datum napsané už nespočetněkrát, ale přesto stále nevíte, jak by se mělo psát správně? Nemějte obavy, nejste v tom sami. V tomto článku se dočtete, jakými způsoby je možné datum psát.

Jak psát správně datum?

V tomto článku se dozvíte

 • Jak psát správně datum v dokumentech
 • Kdy psát měsíc slovem
 • Jak psát datum v obchodní a úřední korespondenci
 • Psaní datumu pro přehledné řazení
 • Jak psát letopočty
 • Jak psát datum, aby se nerozdělilo?

Jak psát správně datum v dokumentech?

V českém jazyce píšeme datum vždy vzestupně, to znamená, že začínám dnem, pokračujeme měsícem a končíme rokem. Při psaní data máme dvě možnosti, jak jej zaznamenat. Prvním z nich je zápis arabskými číslicemi, tedy například 15. 1. 2022, a druhým je měsíc vepsat slovem, čili 15. ledna 2022. Důležité je vždy za tečkou psát mezeru, nehledě na to, zda měsíc či den zapisujete jednociferným či dvojciferným číslem.

Kdy psát měsíc slovem?

Vypisování názvu měsíce slovem se používá převážně v soukromé korespondenci, ale také v peněžních dokladech a právních dokumentech. Slovní zápis se doporučuje také v korespondenci zasílané do zahraničí, jelikož pořadí zápisu dne a měsíce se může lišit.

Jak psát datum v obchodní a úřední korespondenci?

V obchodní či úřední korespondenci má zápis data formálnější charakter. Můžeme se tady ještě setkat s další variantou, kterou je dvoumístný zápis data. V tomto případě však nastane ještě jedna změna a tou je psaní mezery. Mezery za tečkami v dvouciferném zápisu totiž nepíší. Únorový datum tedy může vypadat následovně: 01.02.2022.

Psaní datumu pro přehledné řazení

Kalendářní datum v obchodní a úřední korespondenci či odborné literatuře máte také možnost psát sestupně, čili začínat rokem, pokračovat měsícem a končit dnem. Ani v tomto případě se mezery nepíší a navíc tečky nahrazují spojovníky.

Zápis tedy vypadá následovně: 2022-01-02. Tento typ zápisu se hodí zejména pro označení elektronických souborů, jelikož usnadňuje řazení dokumentů podle data a jejich následné vyhledávání. Hodí se tedy v případech, jako jsou:

 • Přehledy
 • Sestavy
 • Odvolací údaje
 • Různé údaje o dokumentu

Jak psát letopočty?

Letopočty se vždy uvádějí čtyřmístně, jelikož dvoumístný zápis by byl matoucí. Zápis s odsuvníkem se tedy už nepoužívá (např. `98) a stejně tak ani s lomítkem (např. 15/1/2018). Zápis data římskými číslicemi se už v dnešní době rovněž neuplatňuje (např. 19. IX. 1930). Správně tedy zápis letopočtu vypadá takto: 1950-12-02.

Pokud chceme uvádět rozmezí, tedy „od–⁠do“, píšeme tato čísla s pomlčkou. Jakmile pomlčku použijeme mezi jednoslovnými výrazy, nebude oddělena mezerami, např. 1930⁠1950, 10–⁠18. 6. 2021, ⁠únor–březen apod. Odděluje-li však pomlčka víceslovné výrazy, bude mezi nimi mezera, aby nedocházelo k matoucím spojením, např. 1. 1. 2018 –⁠ 10. 2. 2018, 1. února –⁠ 25. Března 2019.

Jak psát datum, aby se nerozdělilo?

Někdy se může stát, že se datum uvádíte přímo do textu a ten se vám nechtěně rozdělí na dvě řádky v místě, kde se nachází mezera. Například ve větě: „Reagujeme na Vaši reklamaci ze dne 10. 11. 2021.“ To je ovšem považováno za typografickou chybu.

V takovém případě byste měli uplatnit použití tzv. nezlomitelné (neoddělitelné) mezery, díky které se slova v místě mezery nerozdělí. Napíšete ji tak, že místo mezerníku stisknete kombinaci kláves CTRL+SHIFT+mezerník ve Windows anebo kombinaci kláves option+mezerník na MAC OS.

Uvádíte-li datum bez mezery, např. 2021-02-25, a chcete zabránit rozdělení na konci řádku, použijte psaní pevné pomlčky. Tu můžete napsat stisknutím tlačítka levý Alt a číselný kód 255 ve Windows, případně Command+option+numerická klávesnice na Mac OS.

Oba znaky, tedy pevnou pomlčku i neoddělitelnou pomlčku můžete také v Microsoft Word vložit pomocí speciálního znaku, který najdete v dialogovém okně poté, co kliknete na ikonu „rozšířené symboly“.

Přehled správných zápisů data

Na závěr si pro lepší přehled uvedeme ještě jednou všechny správné varianty zápisu:

 • 20. 1. 2022
 • 20.01.2022
 • 20. ledna 2022
 • 2022-20-01
 • 1.–⁠15. 1. 2022
 • 1.–⁠15. ledna 2022
 • 1. 1. – 15. 2. 2022
 • 1. ledna –15. února 2022

V případě nejasností se můžete podívat do jazykové příručky, případně si důležité dokumenty nechte zkontrolovat od zkušeného korektora.

Pin It on Pinterest

Share This