Správné psaní číslovek

Ze slovních druhů ve škole spoustě lidí obvykle přijdou těžká podstatná jména, pravděpodobně i slovesa nebo přídavná jména. Nikoho by ale možná nenapadlo dělat si hlavu třeba z takových číslovek. Jsou to nakonec jen čísla, tak na tom není nic moc složitého, ne? Psaní číslovek vám ale občas může zavařit! Nedělejte zbytečně hloupé chyby právě v číslovkách.

Obsah článku:

 • definice číslovek,
 • druhy číslovek,
 • skloňování číslovek,
 • možnosti zápisu a použití číslovek.
psaní číslovek

Trochu teorie ohledně číslovek

Číslovky neboli numeralia, jsou čtvrtým slovním druhem v českém jazyce. Tento slovní druh je ohebný a vyjadřuje počet, pořadí, násobnost a díl celku.

Dělení číslovek

V základu číslovky dělíme na:

 • určité – pět koláčů,
 • neurčité – málo koláčů.

Podle druhu je dále ještě rozlišujeme na číslovky:

 • základní – ptáme se kolik,
  • tři závodníci,
 • řadové – ptáme se kolikátý,
  • první závodník,
 • druhové – ptáme se kolikero,
  • šestery běžecké boty,
 • násobné – ptáme se kolikrát,
  • třikrát vyhrát závody.

Skloňování číslovek

Jelikož se jedná o ohebný slovní druh, je třeba počítat s tím, že jednou či později dojde i na jejich skloňování. To není žádný velký problém, přesto si k tomu pojďme raději něco povědět.

Zvláštní skloňování některých základních číslovek

Zejména potřebné je udělat si jasno ve skloňování základních číslovek dva, oba, tři a čtyři, jelikož ty mají zvláštní skloňování. Mělo by nám být všem známé, přesto si to připomeňme.

pád dva, dvě oba, obě tři čtyři
pád dvou obou tři, třech čtyř, čtyřech
pád dvěma oběma třem čtyřem
pád dva, dvě oba, obě tři čtyři
pád
pád dvou obou třech čtyřech
pád dvěma oběma třemi čtyřmi

Velmi důležité je zapamatovat si mimo jiné sedmý pád od číslovky dvě (a obě). Protože totiž máme vžité zakončení -ami jako jediné spisovné, míváme tendenci ho přiřadit i této číslovce, což ovšem, jak lze pozorovat i v tabulce, není správné.

 • Stůl se čtyřmi nohami.
 • Jako člověk jsi vybaven dvěma nohama.

Skloňování ostatních číslovek

Dále již číslovky skloňujeme klasicky podle vzorů, konkrétně pak podle vzorů:

 • podstatných jmen – skloňování substantivní,
  • milion, sto,
 • přídavných jmen – skloňování adjektivní,
  • pátý, dvojí,
 • zájmen – skloňování zájmenné,
  • jeden.

Jak na správné psaní číslovek?

Čtvrtý slovní druh jsme si teoreticky připomněli, pojďme se tedy podívat na to, jak číslovky píšeme. Přestože psaní číslovek může na první pohled vypadat jako snadný úkol, dělá se v této oblastí více chyb, než by se mohlo zdát.

Jak psát číslovky: číslicí, nebo slovy?

To je asi první (a rozhodně ne zcestná) myšlenka, která řadu lidí napadne, když píší text a objeví se tam nějaká číslovka. Vězte, že možné je zpravidla obojí, ačkoli samozřejmě existují funkční styly, které vyjadřují jedno, nebo druhé.

Slovní zápis číslovek se obvykle využívá mimo jiné:

 • u nižších čísel,
 • v textech, kde to vypadá lépe (např. umělecké texty).

Zápis za pomoci číslic pak vyžadují:

 • vysoká konkrétní čísla – např. roky,
 • datum a čas,
 • odborné texty – různé výzkumy, statistiky.

V situacích, kdy závisí výběr na vás, pak rozhodně myslete na to, aby byl zápis jednotný. Tedy pokud začnete psát číslovky slovně, pak tak pokračujte i po zbytek textu – a naopak. Sami jistě uznáte, že kombinovaný zápis nevypadá dobře.

 • Koupil jsem si 2 čokolády a osm banánů.
 • Koupil jsem si 2 čokolády a 8 banánů.
 • Koupil jsem si dvě čokolády a osm banánů.

Časté chyby při psaní číslovek

Všechna pravidla použití číslovek vám zde teď vypisovat nebudeme, podíváme se ale na to, kde se v této oblasti nejvíce chybuje.  Pro lepší přehlednost to vezmeme podle oblastí.

1. Číslovky v matematice

Vzhledem k tomu, že se jedná o matematiku, dává asi smysl, že právě v tomto oboru se bude užívat převážně zápisu pomocí číslic. S tím obvykle problémy nebývají, číslo zpravidla dokážeme napsat ještě dřív, než se naučíme abecedu.  Je ale třeba vědět, kde psát třeba mezery, jelikož právě s těmi se spousta lidí netrápí.

a) Rovnice

U příkladů platí, že mezera se píše mezi každou číslicí a znaménkem. Tedy:

 • 1 + 1 = 2
b) Jednotky

Stejně tak platí, že mezera se píše i mezi číslicí a jednotkou.

 • 55 km
 • 35 °C
c) Procenta

Zvláštním případem jsou procenta, kde jsou správně oba následující tvary:

 • 100 %
 • 100%

Jejich použití však není správné všude, každý z tvarů má totiž vlastní význam, a to takový, že:

 • 100 % = sto procent
 • 100% = stoprocentní

2. Datum a čas

Mezi velmi časté chyby patří zápis data, což lze považovat téměř za ostudu vzhledem k tomu, že datum řešíme skoro každý den.

Datum se správně píše takto:

 • 15. 10. 2020 – tedy den, měsíc a rok oddělen tečkou i mezerou
 • 15. října 2020 – tečka za číslem a mezera za každým slovem

3. Zápis číslovek za pomoci číslic aneb stop pomlčkám a koncovkám

Může to znít neuvěřitelně, ale snad největší problém lidem dělá právě zápis číslovek pomocí číslic, a to hlavně v situaci, kdy jde o číslovky řadové či různé složené a vyskloňované tvary.

a) Řadové číslovky

Při zápisu řadových číslovek se často objevují paskvily jako:

 • 10tý
 • 5-tý

Nic z toho není správně. Jediný správný zápis radové číslovek za pomoci číslice, je číslice + tečka. Za tečkou se pak, následuje-li další slovo, klasicky napíše mezera. Žádné pomlčky ani koncovky.

Tedy:

 • Dojedl jsem svou 2. večeři a šel jsem spát.
 • Doběhla jako 3.
b) Další možnosti zápisu číslovek za pomoci číslic

Mimo řadových číslovek se vyskytuje nespočet paskvilů i v dalších tvarech. Třeba ty následující:

 • 8miletý
 • 9-letý
 • 5 letý
 • s 5i lidmi

Opět platí, že všechny předešlé tvary jsou chybné. K číslici se žádná koncovka nepřidává a píšeme-li složený tvar, pak se napíše číslice a za ní bez mezery zbytek výrazu. Takže:

 • 8letý
 • s 5 lidmi
 • 10násobný
 • 4krát

V případě nejasností se můžete podívat do jazykové příručky, případně si důležité dokumenty nechte zkontrolovat od zkušeného korektora.

Přečtěte si také předchozí článek o užívání mě a mně.

Pin It on Pinterest

Share This