Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Tušíte, co dělá korektor? Víte, jaké druhy korektury existují? V článku vám přinášíme stručný přehled všeho, co by vás o tomto tématu mohlo zajímat.

korektura

Co najdete v tomto článku?

■   co obnáší práce korektora,

■   popis jednotlivých druhů korektur,

■   přehled nejčastějších chyb, které korektoři opravují,

■   jaké vlastnosti má korektor mít,

■   kde korektoři nejčastěji pracují.

Kdo je korektor a co dělá?

Korektor je člověk, který dává pozor na to, aby byly texty bez chyb. Provádí takzvané korektury – opravuje gramatickéstylistické a terminologické nepřesnosti. O různých typech korektur se dozvíte v následující části článku.

Nejprve ale… co je korektura? 

Korektura je jinými slovy oprava zjištěných chyb a nepřesností. Je to soubor několika komplexních úloh, které se dělají před publikací textu. Nejčastěji se opravují gramatické a stylistické chyby.

korektura

Existují různé typy korekce:

■   Základní jazyková korektura

Při základní jazykové korektuře se kontroluje pravopis a gramatika (včetně interpunkce a překlepů). Tento typ korektury zahrnuje také základní stylistickou úpravu.

■   Stylistická korektura

U této korektury se kromě gramatiky a pravopisu opravují i rozsáhlejší stylistické chyby. 

■   Odborná korektura 

Při této kontrole se řeší správné užití odborných termínů. 

■   Typografická korektura

Tento typ korektury se zaměřuje například na kontrolu mezer a pomlček. Řeší se zde také správné zarovnání textu.

■   Technická korektura 

Tato kontrola již neřeší jazykovou správnost textu, ale zaměřuje se spíše na technické faktory. V této fázi se opravuje řazení stránek nebo třeba čitelnost textu.

■   Předtisková korektura 

Toto je poslední korektura před publikací textu. Odstraňují se při ní typografické chyby po technické korektuře. Řeší se tu drobnosti jako chybné dělení slov na konci řádků apod.

S jakými chybami se korektoři setkávají nejčastěji? 

Již jsme zmínili, že nejvíce se opravují gramatické a stylistické chyby. 

Mezi časté gramatické prohřešky patří:

■   chybné psaní y/i,

■   špatné užívání s/z,

■   záměna mně/mě,

■   chybná interpunkce.

Mezi nejčastější stylistické nedostatky patří:

■   opakování slov,

■   opakující se kořen slova,

■   špatné spojení slov.

Jaké vlastnosti by měl korektor mít?

Již víte, co práce korektora obnáší. Nyní si představíme vlastnosti a znalosti, které by správný korektor měl mít. Není překvapivé, že pro práci korektora je vhodné mít cit pro jazyk. Nezbytná pak je dobrá znalost gramatiky a pravopisu. 

Dále tato profese vyžaduje preciznost, trpělivost a smysl pro detail. Při této práci je důležité umět pracovat pod tlakem (např. blížící se deadline). Též je výhodné mít dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, které se hodí při komunikaci s klienty a kolegy.

Kde korektoři pracují?

Na korektory většinou můžete narazit v redakcích novin nebo ve vydavatelských domech. Kromě toho se šikovný korektor může uchytit i v jazykových školách, kde dohlíží na správnost překladů. Interního korektora textů mohou mít nejrůznější firmy – e-shopy, marketingové agentury apod. Někteří korektoři se vydají na volnou nohu. Většinou se věnují opravám různých typů textu, jednoznačně nejžádanější ale bývají korektury diplomových prací.

Pokud byste měli zájem o služby překladatelské agentury a následnou korekturu textu, můžete se obrátit na nás a my vám rádi pomůžeme.

Další zajímavé články

Jazyková kultura (norma a kodifikace)

Jak se stát překladatelem

Pin It on Pinterest

Share This