Marketingové překlady Vám pomohou získat zákazníky v zahraničí

Při expanzi na mezinárodní trh je nezbytné investovat do prvotřídního marketingu, který rezonuje s cílovým publikem. Prvním krokem k tomu a zároveň jediným způsobem, jak to udělat správně, je s ním efektivně komunikovat jeho rodným jazykem prostřednictvím špičkových marketingových překladů.

Zdroj: https://www.languagealliance.com/wp-content/uploads/2016/11/marketing-transaltion-services.jpg

Jaké výhody přináší marketingový překlad?

Překladatelský trh se za posledních deset let zdvojnásobil a nelze očekávat, že by se tento růstový trend v dohledné době zpomalil. Důvodem je, že stále více společností rozšiřuje své působení za hranice domácího trhu. Sami nejspíš dobře víte, jak to ve světě obchodu chodí: poptávka zvyšuje nabídku a naopak.

Marketingový překlad materiálů do místního jazyka je ideálním způsobem, jak začít s globální marketingovou strategií. Díky překladatelským společnostem mohou nyní marketingové týmy, jako je ten Váš, rozšířit dosah svých marketingových kampanína digitálním trhu. Tato dostupnost marketingových překladů s sebou přináší mnoho příležitostí pro obchodní růst.

Vstup na nový trh

Jenom v Číně je více než jedna miliarda uživatelů internetu a získání přístupu k tak rozsáhlému trhu online nakupujících může být přínosem pro prodejní potenciál Vaší společnosti. K tomu budete potřebovat překlad Vašeho marketingového obsahu do čínštiny.

Pokud Vám tento příklad nepřipadá adekvátní a Čína se Vám jeví jako nedosažitelný trh, vzpomeňte si například na tradiční české sklo, které se v Číně těší čím dál větší oblibě, a dokonce si zde (v centru Chongqingu) vysloužilo i vlastní pavilon.

Konkurenční výhody

Většina společností bude při uvádění svých produktů a služeb na nový trh spoléhat na určitou formu překladu a lokalizace, ale ne všichni si zajistí profesionální služby a ne všem se podaří uspět. Pokud budete věnovat dostatečnou pozornost kvalitě a efektivitě Vašich překladů, můžete být o krok napřed před ostatními společnostmi.

Proč potřebujete marketingové překlady?

Ve světě marketingu není jazyk jen cestou k srdcím spotřebitelů, ale také k jejich peněženkám. Říká se, že dobrý marketing prodává spíše pocit než službu nebo produkt. Chcete-li oslovit nové zákazníky, musíte zajistit, aby se cítili tak, jako byste daný produkt vyrobili přímo pro ně. Pokud je tedy publikum z jiné země, hovoří cizím jazykem a pochází z odlišné kultury, musíte změnit způsob, jakým s nimi budete komunikovat.

Přeložit informace nestačí

Přeložit informace způsobem, aby byly srozumitelné v cílovém jazyce, je základem kvalitního překladu, ale pro obchodní účely to bohužel nestačí. Nezapomínejte, že spotřebitelé mají možnost výběru mezi Vámi a Vaší konkurencí. Klíčem k dosažení toho, aby si vybrali zrovna Vás, je především způsob, jakým jim budou informace sdělovány.

Jinými slovy, Vaše firma by neměla přistupovat ke vstupu na mezinárodní trh jako k rozšíření Vaší stávající marketingové strategie. Místo toho byste měli kampaně přizpůsobit preferencím místního publika na cílovém trhu.

Získání důvěry a identifikace značky

Když je sdělení doručeno publiku v jeho vlastním jazyce ve spojení s jemu povědomým nákupním zážitkem, Vaše společnost rázem působí jako značka, které lze důvěřovat. Spotřebitelé jsou rádi, když je vnímáte, a jedním ze způsobů, jak jim zajistit dobrý pocit z Vašich produktů, je mluvit přímo k nim. Zde opět vstupuje do hry pečlivě přeložené marketingové sdělení.

Co obnáší marketingové překlady?

Každý, kdo má nějaké povědomí o marketingu, dobře ví, že reklamní texty musí zaujmout, být čtivé a předávat sdělení velmi jasně a srozumitelně, aby plnily své obchodní cíle. To samé je potřeba zajistit při jejich překladu.

Marketingový překlad označuje proces překladu určeného pro veškeré marketingové kampaně a materiály mezi dvěma nebo více jazyky. Tento specifický typ překladu zahrnuje nejen převedení textu do jiného jazyka, ale i dodání marketingového sdělení s ohledem na kulturní preference cílového publika.

Obsah k marketingovému překladu

Marketingový překlad zahrnuje překlad části nebo celého Vašeho marketingového obsahu, který má za úkol oslovit Vaši cílovou skupinu. To může zahrnovat následující:

 • texty na webu,
 • e-maily a newslettery,
 • příspěvky na sociálních sítích,
 • PPC reklamy,
 • reklamní bannery,
 • popisky produktů,
 • tiskové zprávy,
 • obaly produktů,
 • letáky,
 • plakáty,
 • brožury,
 • jakékoli jiné reklamní materiály.

Zdroj: https://app.weblocalbusiness.cz/data/blog-optimalne/katalog/p/jak-funguji-procesy-na-facebooku_n-900×600.png

Jazykové požadavky na marketingové překlady

Při procesu jakéhokoli překladu je nezbytné náležitě přizpůsobit styl jazyka místní kultuře. Mechanický překlad nejenže by nedával smysl, ale mohl by být dokonce kulturně nevhodný. To je jedním z důvodů, proč je důležité, aby se překladatel výborně orientoval v kultuře a zvycích cílové země.

Marketingové překlady jdou ovšem nad rámec jazykových přesností, neboť vyžadují vzít v úvahu i další aspekty textu, jako jsou jeho obchodní cíle. Marketingový překladatel ovládá různé styly psaní, protože cit pro jazyk je jedním z hlavních požadavků marketingového překladu. V rámci marketingového překladu je potřeba zohlednit především následující prvky:

 • kulturní rozdílnosti, zvyky a tradice,
 • humor a vtipy,
 • idiomy a metafory,
 • slangové a jazykové konvence,
 • slogany,
 • generační rozdíly,
 • genderové rozdíly,
 • místní použití klíčových slov,

Úskalí překladu specifických výrazů

Při marketingovém překladu je třeba důsledně přistupovat ke všem specifickým výrazům pro zdrojový i cílový jazyk, jako jsou například idiomy, které neumožňují přímý překlad do jiných jazyků, nebo některé slovní obraty a slova, jež nemusí být pro cílovou kulturu přijatelné. Marketingový překladatel musí správně předvídat kulturní následky marketingového sdělení.

Nejen idiomy, ale také metafory jsou v reklamě a marketingu hojně uplatňovány. Těm ale rozumí jen publikum v původní zemi. Tyto výrazy se často vůbec nepřekládají, protože by mohly být v cílové zemi problematické. To samé platí pro humor a vtipy, neboť i ty jsou srozumitelné pouze pro mluvčí zdrojového jazyka.

Profesionální marketingový překladatel se odchýlí od překladu slovo od slova a zváží vhodnou záměnu reference v závislosti na cílové skupině. Výsledný překlad se pravděpodobně nebude shodovat s originálem, ale bude předávat stejné poselství.

Slogany v marketingovém překladu

Největším překladatelským oříškem jsou slogany. Slogany mají ztělesňovat celou podstatu produktu a zaručit, že se vryje do paměti široké veřejnosti. Problémem je, že většinu sloganů není možné použít na zahraničních trzích. Vymyslet opravdu dobrý slogan není vůbec jednoduché, natož pak ho přeložit. Překlad sloganů proto zpravidla vyžaduje zásah zkušeného kreativce.

Příkladem nevhodného marketingového překladu může být jeden starší slogan společnosti Pepsi, který v originálu zněl následovně: „Come alive! You’re in Pepsi generation!“. Když se tato slova pokusili přeložit v Číně, vzešel z toho nešťastný slogan, který sděloval publiku, že Pepsi měla přivést jeho předky zpět ze záhrobí. Je Vám asi jasné, že nejen prodej, ale také pověst společnosti Pepsi tím v Číně značně utrpěla.

marketingové překlady

Zdroj: https://s3.amazonaws.com/autogrow-s3/wp-content/uploads/2020/01/13123620/0919-app-image1.png.jpeg

Naopak příkladem opravdu zdařilého překladu je český slogan společnosti Shell:Aby váš motor skvěle Shell.“ V tomto případě skoro ani nelze hovořit o překladu, neboť se zcela odchýlil od původního sdělení v originálním jazyce, a dokonce by se dalo říci, že jej překonal, co se kreativity týče. Posuďte sami, originální slogan zní následovně: „You can be sure of Shell.“

Některé překlady sloganů se ale dokázaly zapsat do paměti široké veřejnosti, aniž by se příliš oddálili od původního znění. Mezi ně patří například celosvětově proslulý slogan značky L’Oréal: „Because you‘re worth it.“ Ten byl do češtiny přeložen slovy: „Protože já za to stojím.

Marketingové překlady, lokalizace

Požadovaná úroveň lokalizace bude záviset na Vašich obchodních cílech. V každém případě je nalezení rovnováhy mezi konzistencí značky a lokalizací důležitým faktorem, který je při marketingovém překladu potřeba zvážit. V závislosti na tom, do jaké míry chcete lokalizovat hlas Vaší značky (brand voice), existují různé přístupy, které lze zvolit:

Jedná se o profesionální překladatelské služby, které využívají podniky, když expandují na globální trh. Přestože každý z nich znamená něco jiného, nemusí se nutně vylučovat. Níže si blíže uvedeme, v čem se tyto služby liší.

Marketingový překlad

Ve znění, struktuře a významu textu jsou provedeny potřebné změny tak, aby odpovídaly příslušnému stylu a registru cílového jazyka. Tento překlad vyžaduje práci specializovaného překladatele na marketing.

Lokalizace

Rozsah změn v textu se může lišit v závislosti na cílové lokalitě. Kromě překladu zahrnuje i další úpravy, aby výsledek odpovídal kultuře cílového jazyka. Typicky se jedná o přizpůsobení obrázků, barev, případně i další grafiky a formátování.

Profesionální služby jsou klíčem k úspěchu

Cesta, kterou se nakonec vydáte, bude záviset na mnoha faktorech, včetně cílů Vašeho podnikání a výzev, kterým na této cestě můžete čelit. Jediný způsob, jak to vše udělat správně, je zajistit si profesionální marketingový překlad.

Nebudeme Vám nic nalhávat, proces marketingového překladu vyžaduje hodně práce, která nekončí u jedné objednávky. Překlad Vaší marketingové kampaně není jednorázovou záležitostí, ale procesem, který se neustále vyvíjí, jak se Vaše podnikání rozšiřuje. Ale výsledky, které Vám nakonec přinese, za všechno to úsilí rozhodně stojí.

Jak získat marketingové překlady?

Je více než důležité spolupracovat s profesionální agenturou, jež Vám zajistí marketingové překlady nejlépe od rodilých mluvčí z cílových zemí, kteří mají odborné znalosti i zkušenosti v marketingu.

Ujišťujeme Vás, že v naší překladatelské agentuře se vždy postaráme, abychom našim klientům dodali překlady prvotřídní kvality. Neváhejte nás proto kontaktovat i v případě nezávazné poptávky nebo jakýchkoli dotazů. Zda se rozhodnete pro spolupráci s námi, či nikoli, je jen na Vás. Přesto doufáme, že Vám náš článek pomůže na Vaší cestě k úspěchu.

Pin It on Pinterest

Share This