České idiomy

Idiomy jsou ustálená slovní spojení s významem obrazného charakteru, která se používají v běžné komunikaci hovorové mluvy a slangu. Víte, které výrazy sem patří?

České idiomy

Co jsou idiomy?

Idiomy, neboli frazémy, jsou ustálená slovní spojení s vlastním významem. Tyto frazémy mají význam přenesený, který zpravidla nelze odvodit z běžných významů jednotlivých slov. Slovo idiom vychází z řeckého slova idióma, které lze přeložit jako „jazyková zvláštnost“.  Zkoumáním idiomů se zabývají dvě oblasti lingvistiky, a to frazeologie a idiomatika.

Idiomatické fráze mají obrazný charakter jakožto celek, proto nemůžeme jednotlivá slova nahrazovat jinými nebo je překládat doslovně. V rodném jazyce je mluvčí používají takřka denně a jsou tedy běžnými prostředky hovorové komunikace.

Pokud se však cizinec bude učit české idiomy, bude muset vyhledat vhodný ekvivalent ve vlastním jazyce. Takové slovní spojení bude vyjadřovat stejný význam, ale bude tvořeno ze zcela odlišných slov. Idiomy mají v každé zemi svoji tradici a lze je tedy považovat za jakési kulturní dědictví živého jazyka.

Proč je důležité české idiomy znát?

Idiomy jsou součástí každého jazyka a stejně tak češtiny. Idiomy jsou v podstatě tím, co dává jazyku jeho život. To, že je lidé používají, znamená, že se jazykem mluví nejen doslovně, ale také obrazně. Idiomy mají mnoho společného s metaforami, ale patří do jiného registru jazyka.

Zatímco metafora je uměleckou figurou spisovného jazyka, idiomy se používají především ve slangu a také argotu, kde umožňují porozumění jen mezi určitou skupinou lidí. Často pak odkazují na kontext, ke kterému se vztahují. Idiomy tedy tvoří důležitou součást slovní zásoby hovorového jazyka.

Idiomy v češtině

Stejně jako každá jiná země, i v češtině nalezneme celou řadu idiomatických výrazů, se kterými se běžně setkáváme v každodenních situacích. Uvedeme si některé příklady i s jejich výkladem:

 • Blesk z čistého nebe – něco se stalo náhle a nečekaně
 • Běhá mi mráz po zádech – něco je pro mě emočně intenzivní
 • Být v sedmém nebi – cítit se šťastně
 • Dávat si do nosu – dopřávat si dobrého jídla
 • Dát někomu za uši – potrestat někoho
 • Dej mi pokoj – nevšímej si mě
 • Házet ručník do ringu – vzdávat svoji snahu
 • Ježkovi voči – vyjádření překvapení
 • Chodí kolem horké kaše – vyhýbá se hlavnímu sdělení
 • Hraje druhé housle – není tím hlavním
 • Hřebík do rakve – dát si něco velmi nezdravého
 • Krokodýlí slzy – předstíraný pláč
 • Nevěřím svým očím – jsem překvapený
 • Spadl z Marsu – nechápe, oč běží
 • Tahá tě za nos – lže ti, předstírá
 • Ztratit hlavu – mít záchvat paniky, dělat iracionální rozhodnutí
 • Šplouchá mu na maják – blázní
 • Dělá vlny – nechce vyhovět
 • Je padlej na hlavu – má divné názory
 • Byl jako na trní – byl nedočkavý

Protože nové idiomy vznikají mnohem snáze než nová slova, mohou rychle zastarat a zanikat. Idiomy vznikají pružně na základě nových skutečností, k nimž se pojí, a tak se můžeme například u našich prarodičů setkat i s takovými slovními spojeními, kterým už nemusíme dobře rozumět. Jedním z příkladů může být výraz: „Žít na psí knížku“ (= Žít v nesezdaném páru). Pokud vás článek bavil, podívejte se také na příspěvek o anglických idiomech

Potřebujete přeložit nějaký text do češtiny a nevíte si rady s idiomy? Neváhejte využít služeb naší překladatelské agentury.

Pin It on Pinterest

Share This