Právní a soudní překlad. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Soudní a právní překlad jsou pojmy, které možná znějí velmi podobně. Mají přitom ale zcela jiný význam a zaměňovat je by byla velká chyba. Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly a co vlastně oba výrazy znamenají?

V tomto článku se dozvíte:

  • co je soudní překlad
  • kdy potřebujete soudní překlad
  • co je právní překlad
  • kdy potřebujete právní překlad
  • hlavní rozdíly mezi soudním a právním překladem
Právní a soudní překlad

Co je soudní překlad

Soudní překlad se často označuje také jako úřední překlad, oficiální překlad, ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem. Dle zákona jej smí vyhotovit pouze soudní překladatelé, kteří k tomu musí být jmenováni příslušným krajským soudem. Člověk soudní překlad využije zejména v situacích, kdy potřebuje na úřadě nebo jiné oficiální instituci předložit dokument, který byl původně vydán v cizím jazyce.

Jedná se o dokument, jenž v sobě obsahuje originální listinu (nebo notářsky ověřenou kopii) v původním jazyce a přeložený text listiny. To vše musí být opatřeno takzvanou soudní doložkou a soudním razítkem. Tím soudní překladatel zaručuje přesnost a správnost překladu a oficiální orgán pak dokument může považovat za zcela správný, přesný a spolehlivý.

Kdy potřebujete soudní překlad

Soudní překlad je nepostradatelný v mnoha životních situacích, od studia a práce v zahraničí, přes svatbu s cizincem, až po obchodování se zahraniční firmou. Veřejné listiny, které vydal nebo ověřil orgán České republiky, nebo které před ním byly podepsány, vždy vyžadují soudní překlad. Takovýto překlad budete potřebovat kdykoli, jakmile budete veřejnou listinu dokládat v jiné zemi, než ve které byla vyhotovena, a v jazyce, který v dané zemi není uznáván jako úřední.

Jedná se především o matriční dokumenty, jako je rodný list či oddací list, právní a soudní listiny, různé výpisy (z rejstříku trestů, živnostenský, obchodní, lékařské dokumentace apod.), úřední a obchodní listiny (koncesní listina, daňové přiznání apod.), doklady o studiu, a podobně.

Co je právní překlad

Právní překlad je odborný překlad z oblasti práva, jinými slovy, jedná se o překlad právních textů. Musí být jasný a musí přesně definovat právně závazná práva a povinnosti, která z textu vyplývají. Je zde nutná ještě přesnější shoda původního textu s přeloženým textem než u jiných typů odborných překladů.

Takové překlady by měly být zpracovány výhradně překladateli s několikaletými zkušenostmi a především s právním vzděláním. I malé odchýlení se od výchozího textu může mít totiž fatální následky a vést například k prohranému soudu. Překladatel musí dbát na použití správných slovních spojení a přesných termínů. Proto je v tomto případě velmi zásadní výběr správného právního překladatele, nebo tedy ještě lépe, překladatelské agentury, která má s právními překlady dlouholeté zkušenosti.

Kdy potřebujete právní překlad

Právní překlady jsou nejčastěji poptávány v případě, že je potřeba přeložit například obchodní podmínky, obchodní a právní smlouvysměrnice nebo normy. Právní obor se ovšem dělí na několik dalších podoborů – rodinné, pracovní, občanské a trestní právo, veřejná správa nebo právo mezinárodní a evropské. Ve všech těchto oblastech může být právní překladatel nepostradatelný.

Právní a soudní překlad – 4 hlavní rozdíly v bodech

■    Soudní překlad musí mít soudní doložku. Právní ne.
■    Soudní překladatel musí být jmenován příslušným krajským úřadem. Právní překladatel jmenování nepotřebuje.
■    Soudní překlad se využívá zejména pro úřední listiny. Právní ve všech oblastech práva.
■    Se soudním překladem se musí zároveň podat i originální dokument nebo jeho notářsky ověřená kopie. Právní překlad stačí samostatný.

Jak již bylo řečeno, soudní překlad vyhotoví pouze specializovaný a krajským soudem jmenovaný soudní tlumočník. Pokud tedy takový překlad potřebujete, můžete se obrátit na nás – spolupracujeme s mnoha soudními tlumočníky a všechny si pečlivě vybíráme.

Co se týká právních překladů, pro jejich nejvyšší kvalitu je třeba, aby právní překlad vyhotovoval překladatel, který má právní vzdělání či dlouholeté zkušenosti – všichni naši překladatelé právních oborů tyto podmínky splňují.

Kam dál?

Vidimace a legalizace

Svatba s cizincem na území ČR i mimo ČR – co je potřeba?

Pin It on Pinterest

Share This