Právní a soudní překlad. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Soudní a právní překlad jsou pojmy, které možná zní velmi podobně. Mají přitom ale zcela jiný význam a zaměňovat je by byla velká chyba. Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly a co vlastně oba výrazy znamenají?

Právní a soudní překlad

Soudní překlad

Soudní překlad člověk využije v situacích, kdy potřebuje na úřadě předložit dokument, který byl původně vydán v cizím jazyce. Vyhotovují jej soudní překladatelé, kteří k tomu musí být jmenováni příslušným krajským soudem.

Jedná se o dokument, jenž v sobě obsahuje originální listinu (případně notářsky ověřenou kopii) v původním jazyce a přeložený text listiny. To vše musí být opatřeno takzvanou soudní doložkou – jinými slovy soudním razítkem. Tím soudní překladatel zaručuje přesnost a správnost překladu a oficiální orgán pak dokument může považovat za zcela správný, přesný a spolehlivý.

Mezi nejčastější překlady, u kterých je vyžadována soudní doložka, patří rodné listyoddací listydiplomyvýpisy z rejstříku trestů a podobně.

Právní překlad

Právní překlad je překlad z oblasti práva. Musí být jasný a musí přesně definovat právně závazná práva a povinnosti, která z textu vyplývají. Je nutná přesná shoda původního textu s přeloženým textem.

Takové překlady by měly být zpracovány výhradně překladateli s několikaletými zkušenostmi a především s právním vzděláním. I malé odchýlení se od výchozího textu může mít totiž fatální následky. Překladatel musí dbát na použití správných slovních spojení a termínů.

Právní překlady jsou nejčastěji poptávány v případě, že je potřeba přeložit například obchodní podmínky, obchodní a právní smlouvysměrnice nebo normy.

Právní a soudní překlad – 4 hlavní rozdíly v bodech

■    Soudní překlad musí mít doložku. Právní ne.
■    Soudní překladatel musí být jmenován příslušným krajským úřadem. Právní překladatel jmenování nepotřebuje.
■    Soudní překlad se využívá zejména pro úřední listiny. Právní ve všech oblastech práva.
■    Se soudním překladem se musí zároveň podat i originální dokument nebo jeho notářsky ověřená kopie. Právní překlad stačí samostatný.

Jak již bylo řečeno, soudní překlad vyhotoví pouze specializovaný a krajským soudem jmenovaný soudní tlumočník. Pokud tedy takový překlad potřebujete, můžete se obrátit na nás – spolupracujeme s mnoha soudními tlumočníky a všechny si pečlivě vybíráme.

Co se týká právních překladů, pro jejich nejvyšší kvalitu je třeba, aby právní překlad vyhotovoval překladatel, který má právní vzdělání či dlouholeté zkušenosti – všichni naši překladatelé právních oborů tyto podmínky splňují.

Kam dál?

Vidimace a legalizace

Svatba s cizincem na území ČR i mimo ČR – co je potřeba?

Pin It on Pinterest

Share This