Překladatelské technologie CAT

Překladatelské technologie jsou dnes už neodmyslitelnými pomocníky profesionálních překladatelů, jelikož jim umožňují pracovat mnohem rychleji a efektivněji. Propojení překladů s CAT nástroji je ale zároveň velkým přínosem i pro zákazníky vzhledem k poměrně vysokým úsporám, které nabízí.  

Co jsou CAT nástroje

Název CAT je zkratka anglického výrazu computer-assisted translation (počítačem podporovaný překlad). Řeč je o překladatelském paměťovém softwaru, který vznikl před více než třiceti lety. Jeho hlavní funkcí je ukládat již přeložené termíny, fráze a věty do překladové paměti a ty poté nabízet v případě shody.

Použití CAT nástrojů pomáhá celý překladatelský proces nejen mnohonásobně urychlit, ale také zkvalitnit. Velmi dobrým pomocníkem jsou především pro odborné překlady, zatímco pro umělecké překlady nemá jejich využití až tak velký smysl.

Technologie CAT jsou pro překladatele a překladatelské agentury také velmi užitečné například při překladu delších textů a lokalizaci. Nejedná se však o mechanický proces, jako je tomu v případě strojového překladu, pouze díky jeho pomoci lingvisté nemusejí stejná slova a věty překládat dvakrát.

Hlavní benefity CAT nástrojů

 • Zefektivňují celý překladatelský proces
 • Pomáhají překladatelům vytvářet vysoce kvalitní a konzistentní překlady
 • Přináší výrazné úspory nákladů pro zákazníky
 • Zvyšují návratnost investic pro překladatele a překladatelské agentury
 • Urychlují dodání překladů zákazníkům
 • Zvyšují produktivitu při překladatelském procesu
 • Usnadňují flexibilní práci v týmu překladatelů

Rozdíl mezi CAT nástroji a strojovým překladem (MT)

Strojový překlad, neboli machine translation (MT) funguje zcela odlišně než překladatelské nástroje CAT, jelikož dochází přímo k samotnému překladu textu. Strojový překlad představuje proces automatizovaného překladu z jednoho jazyka do druhého prostřednictvím počítače bez zohlednění kontextu a kulturní nástavby.

Může ale překladatelům posloužit jako pomocník pro inspiraci nebo mohou ze strojového překladu vyjít, přičemž jej musí důkladně zkontrolovat a opravit různé chyby – věcné, stylistické, terminologické. Náročnost oprav strojového překladu je podobná jako oprava překladu po horším překladateli – někdy je oprava rychlejší, jindy by bylo rychlejší daný úsek raději celý znovu přeložit.

Zda překladatel strojový překlad využije jen pro inspiraci svého vlastního překladu, nebo zda strojový překlad jen zkontroluje a opraví, záleží na kvalitě strojového překladu, která se pro různé druhy textů velmi liší.

Zdroj: https://www.itaf.biz/wp-content/uploads/2020/07/sistema-avtomatizacii-perevoda-eto-ne-mashinnyy-perevod-1.png

Neurální strojový překlad

Neurální překlad (NMT) v současnosti představuje vrchol strojového překladu. Jsou do něj zakódovaná pravidla pro vytváření vět a podobně jaké umělá inteligence (AI) přebírá použité styly psaní a učí se ze svých chyb.

Na rozdíl od MT, který běží na procesorech (CPU), neurální překlad běží na grafických procesorech (GPU). V podstatě se NMT snaží využívat rekurentní neuronové sítě (RNN) ke zkvalitnění překladu.

Stále sice postrádá mnoho lidských dovedností, jako je například rozpoznání chyb ve zdrojovém textu nebo jazykových nuancí, ale lze ho vylepšovat na datech pomocí posteditorů. Kombinací nástrojů CAT a strojového překladu je tedy možné zjednodušit proces překladu tak, aby poskytoval přesné, efektivní i vysoce kvalitní výsledky.

Jak CAT nástroje fungují

Překladatelské agentury při práci s CAT softwarem využívají především překladovou paměť (translation memory – TM) a terminologickou databázi (terminology database – TDB), díky čemuž může na jednom překladu pracovat několik překladatelů najednou, aniž by byla narušena konzistentnost terminologie a celého překladu.

CAT nástroje také umožňují kontrolu kvality textu (QA – quality assurance), která dokáže překladatele upozornit na nejrůznější chyby, např. v interpunkci, formátování, číslech apod., což výslednou kvalitu opět pozvedá o úroveň výše.

CAT software funguje tak, že text určený k překladu rozdělí na jednotlivé segmenty, typicky po větách a odstavcích, které poté lingvisté postupně překládají. Na rozdíl od strojového překladu si tedy v tomto případě terminologii a překladovou paměť vytváří přímo překladatel.

Překladová paměť a terminologická databáze

Jakmile je text překladové paměti rozdělen na jednotlivé segmenty a překladatel je přeloží, CAT program je ukládá do databáze se zdrojovým jazykem i jeho překladem. Jednomu takovému párovému segmentu se říká překladová jednotka. Jakmile se stejný úsek objeví v další části nebo jiném textu, software tento překlad nabídne. To překladatelům ušetří čas a pomůže zvýšit konzistenci překládaného textu.

Překladatelé také průběžně vytvářejí terminologickou databázi, také známou jako terminologický slovník či glosář, zadáváním jednotlivých termínů ve zdrojovém i cílovém jazyce. CAT nástroje tyto termíny při překladu opět rozeznají a nabídnou uživateli jejich vložení.

Přínosy překladové paměti a terminologické databáze

Terminologická databáze je přínosná především při překladu technických textů, které jsou bohaté na odborné termíny a názvosloví, nebo při překladu dokumentace konkrétní společnosti či instituce, která obsahuje specifické výrazy.

Terminologický slovník využívaný spolu s překladovou pamětí pomáhají zajistit přesnost a konzistentnost napříč překladatelskými projekty pro jednotlivé společnosti a umožňují rychlejší dodání překladu.

Cloudový nástroj CAT

Cloudový nástroj CAT umožňuje do projektu zapojit celý tým překladatelů, manažerů, dalších členů projektu a také zákazníků, aby se mohli vyjádřit k překladu dokumentů v průběhu překladatelského procesu. Přeložený obsah lze sdílet s dalšími spolupracovníky, což přispívá k lepší jednotnosti překladu a koordinaci jednotlivých úkolů s termíny dokončení.

Funkce zajištění kvality

Software textového editoru kromě nástrojů pro kontrolu pravopisu a gramatiky obsahuje také funkci zajištění kvality (QA), která pomáhá zabránit výskytu různých druhů chyb v překladatelském projektu. Tento nástroj umožňuje odhalit i drobné odchylky od schválené terminologie, číselné neshody, formátování, tagy nebo třeba najít chybějící text.

Proces kontroly kvality je možné provádět na začátku překladu, v jeho průběhu i v rámci závěrečné kontroly. Tato funkce umožňuje překladatelům a překladatelským agenturám zajistit tu nejvyšší možnou kvalitu překladatelského projektu.

Nejpoužívanější CAT nástroje

V současnosti na trhu existuje celá řada paměťových nástrojů pro překlad (CAT) a některé z nich dokonce umožňují implementaci zásuvného modulu z nástrojů neurálního strojového překladu (NMT), jako je DeepL Pro.

Jednotlivé nástroje CAT se pohybují v různých cenových relacích, proto je vždy důležité si ujasnit potřeby a požadované výsledky. Nejlepší technologie jsou zpravidla ty, které pouze doplňují zavedené postupy a optimalizují je na základě integrovaných modulů.

SDL Trados studio

Mezi překladateli a překladatelskými agenturami je bezpochyby nejpoužívanějším CAT nástrojem SDL Trados Studio, který je nejkomplexnější z hlediska funkcí a k tomu má velmi přívětivé uživatelské rozhraní.

Náhled programu:

Zdroj: https://blog.slavis.net/wp-content/uploads/2016/08/SDL-TRADOS-STUDIO.png

Dalšími velmi často používanými softwary pro překladovou paměť jsou například:

 • Wordfast
 • MemoQ
 • Memsource
 • MateCat
 • Omega T
 • Star Transit
 • Redokun
 • Smartcat
 • Transit NXT
 • Swordfish
 • Deja Vu
 • SDLX

Podle průzkumu mezi profesionálními překladateli, kteří pracují na plný úvazek, provedeného společností Proz v roce 2019, vypadají procenta uživatelů jednotlivých CAT technologií následovně:

Zdroj: https://saudisoft.com/files/large/d330f7386ab82fc

Důležitost lidského faktoru při využívání technologií

Jako profesionální poskytovatel jazykových služeb vždy sledujeme nová technologická řešení, ale zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že základem opravdu kvalitní práce jsou zkušení překladatelé. Pokud se společnosti příliš spoléhají na moderní technologie, kvalita překladu tím utrpí. Technologie dokáží posílit, nikoli však nahradit lidský faktor v překladatelském procesu, proto Vaše projekty vždy svěřte do rukou prověřených profesionálů.

V naší překladatelské agentuře vždy spojujeme ty nejlepší překladatele s těmi nejefektivnějšími překladatelskými technologiemi, proto nás neváhejte kontaktovat v případě nezávazné poptávky nebo jakýchkoli dotazů.

Pin It on Pinterest

Share This