Normostrana: kolik má znaků, jak zjistit jejich počet a další důležité informace

Potřebujete vědět, kolik má normostrana znaků? Nevíte, jak se počet znaků zjišťuje? Nebo vás zajímá, jak se určuje cena překladu a jaká je cena za normostranu? To vše se dozvíte v tomto článku.

normostrana

Co článek obsahuje:

■   co je to normostrana,

■   v čem se liší normovaná strana a fyzická strana,

■   kolik znaků/slov má normostrana mít,

■   jak zjistit počet znaků ve Wordu a dalších editorech,

■   jak normostranu naformátovat,

■   jak souvisí normostrana s naceňováním překladů.

Co je to normostrana?

Normostrana, nebo také normovaná strana (zkráceně NS) je textová stránka, která má pevně stanovenou délku. Tato délka se v ČR tradičně určuje podle počtu znaků, v jiných zemích se můžeme setkat s určováním podle počtu slov (například v USA). 

Zjednodušeně tedy můžeme říct, že normostrana je měrná jednotka psaného textu.

Normostrana není fyzická strana!

Fyzická strana vymezuje určitou plochu (např. formát A4), ale nevypovídá nic o množství textu, který se na ní nalézá. Proto se při zadávání zakázky (překladu či korektury) uvádí cena za normostranu, která naopak množství textu reflektuje. 

Počet normostran nemusí vždy odpovídat počtu vytištěných (=fyzických) stran. Fyzické strany jsou ovlivněny formátováním, velikostí písma, řádkováním atd.

Kolik znaků má normostrana?

V České republice obecně platí, že jedna normostrana má 1 800 znaků včetně mezer

Orgány Evropské unie definují normostranu jinak, to můžete vidět v následující tabulce. Některé státní instituce se přiklánějí k definici normostrany podle orgánů EU, neplatí to ale vždy.

Kolik znaků má normostrana?

Jak můžete vidět v následující tabulce, délka normostrany se liší i v jednotlivých zemích.

Tabulka s přehledem ostatních zemí: * 

  • ČR:             1 800 znaků včetně mezer
  • USA:          250 slov (při použití jednoduchého řádkování)
  • Polsko:       1 800 znaků včetně mezer (u soudního překladu je to 1 125 znaků s        mezerami)
  • Německo:  1 500 znaků včetně mezer

* Přehled je pouze orientační, délka normostrany v jednotlivých zemích se může lišit v závislosti na typu dokumentu, dané instituci atd.

Zajímavost: proč právě 1 800 znaků? 

Kvůli psacím strojům! Psací stroje vždy vytvářely stejně formátované stránky – každé písmeno totiž mělo stejnou šířku. Každá strojově psaná strana tedy měla vždy 30 řádků o 60 znacích. Zde se tedy vzal údaj 1 800 znaků.

Kolik slov má normostrana? 

V Česku se počet slov jako ukazatel počtu normostran příliš nepoužívá. Normostrana u nás v ČR by odpovídala přibližně 250 slovům. Důležitý a závazný je ale vždy počet znaků! 

Jak již byo řečeno, v ČR platí, že 1 normostrana má vždy 1 800 znaků včetně mezer.

Zajímavost: Existují i jiné měrné jednotky text. Patří k nim například:

Vydavatelský arch

Vydavatelský arch je jednotka pro určení délky literárních a výtvarných děl při tisku. Jeden vydavatelský arch má 36 000 tiskových znaků včetně mezer. Jinak to funguje u poezie, kde jeden vydavatelský arch tvoří 620 veršů.

Autorský arch

Autorský arch je v podstatě to stejné jako arch vydavatelský. Liší se pouze tím, že do počtu znaků se nepočítají technické texty jako je obálka knihy či tiráž. Obě tyto měrné jednotky se užívaly spíše v minulosti.

Jak zjistit počet znaků ve Wordu?

Zjistit počet znaků ve Wordu opravdu není složité. Stačí kliknout na položku Počet slov, která se nachází na stavovém řádku. Tím se otevře statistika dokumentu, kde uvidíte počet slov i znaků. Pokud máte se zobrazením statistiky problém, můžete postupovat podle podrobné nápovědy

normostrana počet znaků ve Wordu
normostrana počet znaků ve Wordu

Jak zjistit počet znaků v Pages (Apple Mac)?

V Pages se počet znaků zjišťuje jinak. Nejprve je třeba kliknout na tlačítko nabídky na nástrojovém panelu, poté musíte zvolit volbu Zobrazit počet slov. Může se stát, že místo počtu slov uvidíte jiný parametr (např. Zobrazit počet odstavců).

normostrana počet znaků v Pages

Přesuňte ukazatel do pravého dolního okraje obrazovky. Klikáním na šipky pak zvolte požadovaný údaj. Tabulku se statistikou poté můžete přesunout na libovolné místo v dokumentu.

normostrana počet znaků v Pages

Pokud potřebujete podrobnější návod klikněte tady

Tip: Pokud chcete zobrazit počet slov jen pro určitou část dokumentu, vyberte danou část textu a statistika se automaticky přizpůsobí (stejně tak to funguje i ve Wordu).

Jak zjistit počet znaků v PDF a jiných editorech?

Možná máte soubor v PDF. Co teď s tím? Můžete použít například tento program, který váš PDF soubor převede na text. Vygenerovaný text pak můžete vložit do Wordu či Pages a poté postupovat podle výše uvedeného manuálu.

Pokud používáte systém LaTeX měl by vám s počtem slov pomoci balíček stdpage.

Jak naformátovat normostranu?

Již jsme si řekli, že u normostrany je nejdůležitější počet znaků. Pokud tedy chcete přeložit text, není nezbytně nutné agentuře odevzdat přesně naformátované normostrany. Cena za překlad se vždy odvíjí od počtu normostran (počtu znaků), nikoliv od počtu fyzických stran. 

Chcete-li mít dokument naformátovaný jako od psacího stroje (30 řádků o 60 znacích včetně mezer), můžete toho docílit takto:

■   zarovnání textu: do bloku

■   okraje nahoře a dole: 2,5 centimetru

■   okraje po stranách: 3 centimetry

■   řádkování: 1,5

■   velikost písma: 12

■   písmo typu monospace, kde je každé písmeno stejně široké, např. Monaco

Normostrana a naceňování překladů 

Cena překladu vždy závisí na délce textudaném jazyku a termínu, do kdy je třeba překlad připravit. Délka textu se většinou určuje podle počtu normostran (důležitý je tedy počet znaků). V ČR tedy 1 800 znaků včetně mezer. Někdy se můžete setkat i s naceňováním podle počtu slov.

Cena se většinou vypočítává na základě počtu normostran přeloženého textu. To z toho důvodu, že je překlad vždy delší než originál (někdy je totiž třeba věci vysvětlovat opisem atd.). 

Soudní překlady

Soudní překlady mají jasně danou formu, která je zachycena i legislativně, konkrétně vyhláškou č. 37/1967 Sb. § 24, respektive vyhláškou č. 77/1993 Sb. § 24:

„Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“

Jak je to s nedokončenými stránkami a zaokrouhlováním?

Z předchozího úryvku je patrné, že u soudního překladu se nedokončená stránka považuje za celou, pokud uzavírá text či jeho část. Vždy je ale nutné se předem s překladatelem dohodnout, jak přesně bude normostrany počítat. 

U běžných překladů je praxe odlišná. Běžný překlad se zpravidla zaokrouhluje na 1 desetinné místo, popřípadě nahoru na 0,5 normované strany.

Zajímá vás, kolik bude stát překlad právě vašeho textu? Nemusíte nic složitě počítat. Naše agentura má totiž na stránkách kalkulace. Díky ní můžete dopředu zjistit předběžnou cenu za překlad. Nebojte se a vyzkoušejte ji.

Další zajímavé články

Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Jazyková kultura (norma a kodifikace)

Pin It on Pinterest

Share This